“Strzelnica w powiecie” pod takim hasłem realizowany jest pilotażowy projekt, dzięki któremu w powiatach mają powstać nowoczesne strzelnice. Pierwsza została właśnie otwarta w Maleniskach pod Jarosławiem.

7 maja uroczyście otwarto pierwszą strzelnicę z pilotażowego projektu “Strzelnica w powiecie”. W wydarzeniu uczestniczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, będący pomysłodawcą akcji.

Strzelnica w Maleniskach to zasługa przede wszystkim lokalnych samorządowców, oficerów 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ich aktywność sprawiła, że Ministerstwo Obrony Narodowej, w którego kierownictwie wówczas byłem, zdecydowało się, że pilotażowy obiekt zostanie zbudowany w powiecie jarosławskim – powiedział Dworczyk.

Kilka miesięcy temu szef KPRM mówił: Strzelnice mają być otwarte dla wszystkich i znajdować się w każdym powiecie, jest to program przygotowywany przez MON, który ma obowiązywać od nowego roku.  Mamy zabezpieczone środki i jesteśmy na etapie wprowadzania zmian prawnych. Jest to program związany z dofinansowaniem budowy i rewitalizacji strzelnic. Chcielibyśmy, żeby w każdym powiecie poza jedną kompanią wojsk obrony terytorialnej, jedną szkołą średnią prowadzącą klasy wojskowe, była również jedna strzelnica – otwarta dla wszystkich, prowadzona przez samorząd – zaznaczył M.Dworczyk.

O projekcie powstania strzelnic pisaliśmy tutaj. 

źr. Magna Polonia