Miłośnicy przyrody z Leszczawy Dolnej żądają utworzenia w miejscowości Turnickiego Parku Narodowego. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze polemizuje z władzami gminy Bircza. 

Nowy, 24 park narodowy w Polsce, miałby mieścić się w okolicach Leszczawy Dolnej k. Birczy. Obecnie trwa spór Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która zainicjowała plan, z władzami gmin Bircza i Fredropol. 

Władze gmin oraz ich mieszkańcy boją się, że mogą stracić możliwość pracy- czy to w lesie, gdzie duża część mieszkańców terenów wiejskich i podgórskich znajduje sezonowe zatrudnienie, a także turystycznym. Obszar szczególnie chroniony, jakim jest park narodowy, nie przyniósłby według mieszkańców zysku. 

Ekolodzy z Fundacji są przeciwnego zdania. Twierdzą, że dzięki utworzeniu TPN dochód obu gmin się zwiększy. 

Powodem do utworzenia  Turnickiego Parku Narodowego ma być zbudowany w Nowych Sadach zakład produkujący soki z jabłek, z dawnych odmian jabłoni. Tu właśnie dużo osób znajduje zatrudnienie. Soki produkowane z lokalnych owoców znajdują konsumentów na całym świecie.

Najbliższy Park Narodowy mieści się obecnie w Bieszczadach. Założony w 1973 r. mieści się na obszarze 291,96 km2. Jest trzecim co do wielkości parkiem w Polsce. Jest to naturalny teren rysia. W celu skutecznej ochrony bogactwa przyrodniczo-kulturowego obszarów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy w roku 1992 pod auspicjami UNESCO utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Rocznie odwiedza go ok. 200 tys. osób.