W Lesku uroczyście podpisano i wmurowano w fundamenty akt erekcyjny pod budowę nowej komendy powiatowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Policji, władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści oraz osoby reprezentujące wykonawców. To symboliczny początek inwestycji, której zakończenie zaplanowano w 2019 roku. Nowoczesny obiekt, na miarę XXI wieku, sfinansowany będzie ze środków „Programu modernizacji Policji”. 

Budowa nowej komendy powiatowej w Lesku to inwestycja, na którą czekano już od dawna. Istniejący budynek administracyjny wybudowany został w latach 30-tych XX wieku. Usytuowany jest na osuwającej się skarpie, co powoduje pękanie ścian i murów oporowych. Obiekt według obecnych standardów jest niefunkcjonalny i w złym stanie technicznym. W komendzie brak jest recepcji, pokoju przyjęć interesantów, ogólnodostępnego sanitariatu, szatni, sali odpraw, pomieszczeń na magazyny, depozyty i archiwa. Przed budynkiem komendy nie ma parkingu dla interesantów, samochody parkowane są bezpośrednio na przyległej ulicy.

Pierwotnie rozważano wariant dobudowy i remontu istniejącej siedziby, jednak ze względu na układ konstrukcyjny i usytuowanie budynku, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów okazało się niemożliwe. Przy wsparciu władz samorządowych zdecydowano więc o budowie nowego obiektu.

Starostwo Powiatowe w Lesku już kilka lat temu przekazało komendzie wojewódzkiej działkę o powierzchni 1,07 ha z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dzięki środkom z rządowego „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020” pod koniec lipca tego roku ruszyły prace budowlane. W ciągu dwóch lat wybudowany zostanie budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 2469 m2, w piwnicy którego mieścić się będzie czterostanowiskowa strzelnica ćwiczebna. Powstaną również: budynek garażowo–gospodarczy, kojce dla 2 psów służbowych, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi i ogrodzenia. Całkowita wartość inwestycji to 18 372 000 złotych.

Akt erekcyjny został umieszczony w metalowej tubie. Trafiły tam również – zgodnie z tradycją – dzisiejsze wydania lokalnych gazet, będące w obiegu monety oraz fotografie, na których uwieczniono początek inwestycji. Tuba została wmurowana w fundamenty powstającego gmachu. Poświęcenia dokonali ks. Marek Buchman – duszpasterz podkarpackiej Policji, ks.prałat Mieczysław Bąk z parafii w Lesku oraz ks. Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka Caritas w Myczkowcach.

Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, reprezentanci innych służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją.

źr. KPP Lesko