Straż Leśna rozpoczęła kampanię „Choinka -17”. Jej celem jest ochrona choinek w lasach przed nielegalnym wyrąbem drzew, tak częstym w okresie świątecznym.  Akcja ma dotyczyć nie tylko lasów, ale i bazarów, gdzie sprzedawane są drzewa, celem skontrolowania ich pochodzenia.

Działania strażników mają na celu ograniczanie kłusownictwa w lasach, bowiem w tym właśnie okresie do takich przypadków dochodzi najczęściej, z związku z oczywistym w tym okresie popycie na choinki. Akcja potrwa do 27 grudnia, będzie prowadzona w różnych porach dnia, również w dni wolne od pracy.

– Co roku typujemy obszary, które są poddawane monitoringowi i patrolowaniu przez strażników – mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia RDLP w Krośnie. – Patrolami obejmujemy zwłaszcza kompleksy leśne w sąsiedztwie wsi i osad. Do działań angażujemy całą Służbę Leśną, ale mamy też nawiązaną współpracę z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Państwową Strażą Rybacką, a także z członkami kół łowieckich, na terenie których będą prowadzone działania.

Skutkiem  ubiegłorocznej akcji było wykrycie 9 przypadków nielegalnego pozyskania choinek i 2 przypadki nielegalnego pozyskania stroiszu. Strażnicy odnaleźli i zlikwidowali 87 wnyków, wykryli 1 przypadek kłusownictwa i 6 przypadków kradzieży drewna. 12 osób ukarano za zaśmiecanie lasu, wszczęto 13 postępowań wyjaśniających.

W tym roku już 12 grudnia pracownicy służby leśnej leśnictwa Cisowa (Nadleśnictwo Krasiczyn) w trakcie czynności służbowych natrafili na zniszczenia w młodniku jodłowym, gdzie nielegalnie pozyskano stroisz. Przy współdziałaniu terenowej służby leśnej również z innych leśnictw oraz Straży Leśnej udało się zatrzymać na gorącym uczynku sprawcę tego procederu. W wyniku prowadzonych czynności wspólnie z funkcjonariuszami policji udało się odzyskać 14 metrów przestrzennych stroiszu jodłowego o wartości rynkowej 1400 zł.

 

źródło: bieszczadzka24.pl