Strona główna ŁAŃCUT Łańcut: Wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe

Łańcut: Wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe

0
Reklama

W związku z trudną sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną na terenie powiatu łańcuckiego oraz przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisłok, od godz. 11:00 dnia 22 maja br. Starosta Łańcucki Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 22 maja 2019 r. wprowadził na części powiatu łańcuckiego pogotowie przeciwpowodziowe.


⚠️Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono dla:
☝️Gminy Białobrzegi
☝️Gminy Czarna
☝️Gminy Łańcut
☝️Gminy Żołynia
☝️Miasta Łańcuta
⚠️Zobowiązano Burmistrza oraz Wójtów do:
➡️podania informacji mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego,
➡️wprowadzenia całodobowych dyżurów w Gminnych Zespołach Zarządzania Kryzysowego, według decyzji Szefów Zespołów,
➡️kontrolowania poziomu wód na rzekach stwarzających zagrożenie,
➡️monitorowania sytuacji na zagrożonych terenach,
➡️dokonania przeglądu procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,
➡️przystąpienia do realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych Bezpośredniej Ochrony przed Powodzią,
➡️utrzymania sił i środków w gotowości do użycia,
➡️przygotowania ludność i inwentarza do ewentualnej ewakuacji.
⚠️W związku z możliwym dalszym rozwojem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej zalecana jest najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej oraz przestrzegania wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.

 

Reklama