Od 1 kwietnia br. przy MDK filia Podzwierzyniec stacjonować będzie zespół ratowników medycznych wraz z karetką.

Podstawowy zespół ratowników medycznych wraz z karetką stacjonował będzie na Podzwierzyńcu, przy Miejskim Domu Kultury filia Podzwierzyniec od 1 kwietnia. Ratownicy dostępni będą całodobowo.

Kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń przez zespół karetki będzie mieć Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, która wygrała ogłoszony konkurs.

Umiejscowienie karetki pogotowia na Podzwierzyńcu, za rampą, na pewno pomoże potrzebującym i skróci czas dojazdu ratowników do osób potrzebujących znajdujących się w tej części miasta, a także w pobliskich wioskach tj. Wola Mała, Dalsza, czy Dąbrówki.

Dotychczas dojazd pogotowia często był utrudniony ze względu na zamkniętą rampę przy przejeździe kolejowym na drodze wojewódzkiej do Leżajska.