Strona główna ŁAŃCUT Łańcut: Konferencja "Drugie życie- nie zabieraj organów do nieba!"

Łańcut: Konferencja "Drugie życie- nie zabieraj organów do nieba!"

0
Reklama

22 lutego w Łańcucie odbędzie się konferencja kampanii Drugie życie. Jej celem jest promowanie przeszczepiania narządów, krwiodawstwa i idei dawstwa szpiku kostnego.


Celem Kampanii Drugie życie jest promowanie przeszczepiania narządów, krwiodawstwa i idei dawstwa szpiku kostnego ,informowanie o korzyściach, które niosą ze sobą te terapie oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych.
Konferencja odbędzie się 22 lutego o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie filia Podzwierzyniec oraz w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego (obok MDK).
 
Program debaty:
10:00 – 10:10 Przywitanie
10:10 – 10:30 Dlaczego przeszczepiamy narządy? – wykład dra n. med. Wacława Bentkowskiego  z Kliniki Nefrologii  Klinicznego  Szpitala  Wojewódzkiego  Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
10:30 – 11:30 DEBATA – „ Przestań obojętnym być …” – czy każdy ma dar uzdrawiania?-  na podstawie prezentacji „Przeszczepienie narządów – prawo i etyka” – dr n. med. Agnieszki Gali-Błądzińskiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Transplantologii Klinicznej
z udziałem:

  • dra  n. med. Wacława Bentkowskiego,
  • osób po przeszczepieniu,
  • sędziego Sądu Okręgowego Krzysztofa  Kamińskiego,
  • duchownego,
  • zaproszonych gości.

11:30 – 11:50 Świadectwa pacjentów po przeszczepieniu
11:50 – 12:00 Zakończenie spotkania – rozdanie oświadczeń woli i rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego w punkcie w ZS nr 2 ul. Podzwierzyniec  41

Reklama

Oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom. Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów.

Transplantacja to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież „zarażała” oświadczeniami woli swoich krewnych i znajomych.

Nasza redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym.
 

Reklama