Strona główna ŁAŃCUT Łańcut: Dziś międzynarodowa konferencja dotycząca Via Carpatia

Łańcut: Dziś międzynarodowa konferencja dotycząca Via Carpatia

0
Reklama

Dziś w Łańcucie odbywa się międzynarodowa konferencja ministrów transportu „Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia”.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie przedstawiciele Polski, Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Turcji i Białorusi będą dyskutowali na temat tego wspólnego projektu drogowego. W ramach wydarzenia została zaplanowana ceremonia podpisania wypracowanego wspólnie wniosku w sprawie włączenia korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T. Jest to uwieńczenie dotychczasowych działań w tym zakresie.

Reklama

Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację całego przebiegu tej trasy zostały zabezpieczone już środki finansowe. Na terenie Polski Via Carpatia przebiega szlakiem: S61 na odcinku granica państwa – Augustów – Ełk, S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – S12 (Lublin Rudnik), S12 (Lublin Sławinek) – Nisko – A4 (Rzeszów Wschód), A4 (Rzeszów Zachód) – Barwinek – granica państwa. Długość polskiej części szlaku liczy łącznie 1533 km (wraz z odnogami w kierunku portów bałtyckich i granicy z Ukrainą, tj. drogami S12 i S17).

Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE, takie kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja). Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych. Dzięki włączeniu do przebiegu szlaku Via Carpatia trasy prowadzącej z Lublina przez Warszawę do Trójmiasta, wykreowane zostaną warunki do rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni.

Program:

godz. 9:45 – 10:20 Otwarcie konferencji

marszałek Sejmu Marek Kuchciński
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk
wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl
dyrektor Muzeum Zamkowego w Łańcucie Wit Wojtowicz

10:20 – 11:40 Wystąpienia ministrów transportu i dyskusja na temat projektu Via Carpatia

11:45 – 12:15    Podpisanie wniosku o włączenie korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T oraz Deklaracji Łańcut III

Reklama