Strona główna WIADOMOŚCI Koronawirus – jak otrzymać dodatkowy zasiłek z ZUS?

Koronawirus – jak otrzymać dodatkowy zasiłek z ZUS?

0
Reklama

W ostatnich tygodniach cały świat żyje doniesieniami na temat koronawirusa. Parę dni temu wykryto pierwszy przypadek zakażenia w naszym kraju. Szybko zostały jednak podjęte decyzje, które mają ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Opracowano m.in. przydatne informacje, także w postaci plakatów, dotyczące zasad higieny i postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią Państwo podejmuje oficjalne działania, celem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Głównym założeniem jest ograniczenie dużych skupisk ludzi, dlatego decyzją rządu m.in. żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły zostały zamknięte.

biuro rachunkowe w Rzeszowie

Reklama

Biuro rachunkowe Rzeszów – Optymalni

Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych pojawia się jednak pytanie, co z opieką nad dziećmi? Czy rodzice mogą liczyć na zasiłek ZUS? Wszystko zostało wyjaśnione w specjalnej ustawie z 2 marca 2020 r. dotyczącej rozwiązań pozostających w związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem, i zwalczaniem COVID-19.
Na mocy obowiązujących przepisów rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka. Zasiłek obejmuje okres nie dłuższy niż 14 dni i dotyczy osób objętych ubezpieczeniem chorobowym. Wspomniany okres nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni dotyczącego opieki nad dzieckiem do 14. roku życia.
Z zasiłku może skorzystać pracująca matka lub ojciec – nie jest on wypłacany obojgu rodzicom jednocześnie, tylko jednemu z nich. Rodzice mogą jednak podzielić opiekę między sobą w ramach ustalonego 14-dniowego limitu. Określona liczba dni jest niezależna od ilości dzieci, które wymagają opieki. Wysokość zasiłku wynosi 80% wynagrodzenia. Co warto podkreślić, zasiłek opiekuńczy jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z koronawirusem?

Procedura uzyskiwania zasiłku opiekuńczego została możliwie najbardziej uproszona. Podstawą do otrzymania świadczenia jest złożenie stosownego oświadczenia do płatnika składek, czyli swojego pracodawcy czy zleceniodawcy. Osoby prowadzące własną działalność składają dokument bezpośrednio do ZUS. Wzór oświadczenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej ZUS: OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy
W dokumencie uzupełnia się dane wnioskodawcy obejmujące m.in. numer PESEL, imię i nazwisko i adres. Ponadto wpisuje się dane dotyczące dziecka i okres sprawowania nad nim osobistej opieki. Co istotne, do uzyskania świadczenia nie jest wymagane otrzymanie zwolnienia lekarskiego.

PODSUMOWANIE

Zasiłek przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym, którzy:
– sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 8
– są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym
– zasiłek jest udzielany na okres nie dłuższy niż 14 dni
podstawą otrzymania zasiłku jest uzupełnienie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS i przekazanie go do pracodawcy.
Najważniejsze informacje odnośnie koronawirusa:

Koronawirus na Podkarpaciu – Najważniejsze informacje

Reklama