Funkcjonariusze SG z przejścia granicznego w Korczowej zatrzymali ob. Ukrainy ściganego przez austriacki wymiar sprawiedliwości w związku z udziałem w procederze przemytu migrantów.

W trakcie odprawy granicznej podróżnych wjeżdżających z Ukrainy do Polski  (10 kwietnia) przez przejście graniczne w Korczowej kontrolerzy Straży Granicznej zatrzymali 49-letniego ob. Ukrainy.

Dane osobowe mężczyzny widniały w bazie Systemów Informacyjnych Schengen (SiS) jako osoby wobec której wydany został  Europejski Nakaz Aresztowania.

Szczegółowe sprawdzenia potwierdziły, że mężczyzna jest w zainteresowaniu służb Austrii w związku z uczestnictwem w procederze przemytu nielegalnych migrantów z Austrii do Włoch. Aktualnie grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Ukrainiec został zatrzymany i pozostaje w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

W 2019 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali już ponad 80 osób zastrzeżonych w krajowych i międzynarodowych bazach poszukiwawczych.

źr. BiOSG