Na przejściu granicznym w Korczowej zatrzymano obywatelkę Ukrainy, która usiłowała wręczyć korzyść majątkową funkcjonariuszowi Straży Granicznej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

W czwartek obywatelka Ukrainy zgłosiła się do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski. W trakcie kontroli okazało się, że przeterminowała pobyt na terenie Unii Europejskiej o miesiąc (dopuszczalny okres pobytu wynosi 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu).

Funkcjonariusz Straży Granicznej poinformował cudzoziemkę o naruszeniu przepisów Kodeksu Granicznego Schengen i o wdrożeniu procedury powrotowej. Wówczas kobieta usiłowała wręczyć mu łapówkę w kwocie 50 euro.

Za próbę przekupstwa została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Ponadto, wyrok podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu.

Zgodnie z procedurą wydano także decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na teren Polski przez okres jednego roku.

źr. BiOSG