Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Korczowej ujawnili fałszywy rumuński dowód osobisty. Dokumentem posłużył się … 32-letni obywatel Ukrainy.

Zdarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych, w trakcie kontroli granicznej podróżnych na wjazd do Polski. Funkcjonariusz Straży Granicznej dokonujący kontroli granicznej nabrał podejrzeń co do autentyczności dowodu osobistego wystawionego rzekomo przez władze Rumunii 32 – letniemu mężczyźnie. Podczas szczegółowej analizy zakwestionowanego dokumentu ustalono, że został on podrobiony na wzór oryginalnego.

Dokument został zatrzymany, a obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty związane z popełnionym przestępstwem. W trakcie czynności, w bagażach cudzoziemca ujawniono ukraiński paszport. Obywatel Ukrainy przyznał się do wykorzystania podrobionego dokumentu w trakcie kontroli i dobrowolnie poddał karze pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na 2 lata. Straż Graniczna wydała decyzję o odmowie wjazdu, a następnie skierowała cudzoziemca na Ukrainę.

W bieżącym roku to pierwszy fałszywy dowód osobisty ujawniony w przejściach granicznych Bieszczadzkiego OSG. W 2017 roku, funkcjonariusze oddziału ujawnili 17 fałszywych dowodów osobistych, w tym 9 wystawionych rzekomo przez władze Rumunii.

źr. BiOSG