Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej udaremnili przemyt nielegalnych papierosów.  Kontrabanda ukryta była w przerobionych zbiornikach paliwa dwóch samochodów dostawczych oraz w specjalnie przerobionym do celów przemytniczych zbiorniku paliwa znajdującym się w autokarze liniowym do Krakowa.

19 marca na przejściu granicznym w Korczowej, w trakcie wspólnych działań, funkcjonariusze Straży Granicznej z Lubaczowa oraz funkcjonariusze KAS, przystąpili do kontroli kursowego autokaru na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą pojazdu obsługującego linię na trasie do Krakowa był 27- letni obywatel Ukrainy.

W trakcie szczegółowej kontroli przestrzeni pasażerskiej, luków bagażowych oraz elementów konstrukcyjnych autokaru, funkcjonariusze ujawnili w specjalnie przerobionym do celów przemytniczych zbiorniku paliwa ponad 3600 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wartość ujawnionej kontrabandy została oszacowana na około 50 tys. złotych.

Zgodnie z właściwością, dalsze czynności prowadzone będą przez funkcjonariuszy KAS, którzy zabezpieczyli ujawniony towar oraz zajęli autokar na poczet grożącej kary.

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego skierowali do szczegółowej kontroli także dwa wjeżdżające do Polski samochody dostawcze na ukraińskich numerach rejestracyjnych.

Podczas rewizji z wykorzystaniem urządzenia RTG, okazało się, że w samochodach znajdują się ukryte przed kontrolą papierosy. W obydwu samochodach dojście do ukrytych papierosów okazało się dosyć skomplikowane. Aby wyjąć przemycany towar, potrzebne było wypompowanie paliwa, demontaż zbiorników i wyjęcie pomp paliwa. To doprowadziło funkcjonariuszy do specjalnie skonstruowanych skrytek wewnątrz zbiorników. Łącznie w obydwu samochodach znajdowało się 934 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Obydwaj kierowcy przyznali się do własności wykrytych papierosów. Przeciwko obywatelom Ukrainy wszczęte zostały postępowania karne skarbowe. Na poczet grożących kar zabezpieczona została kwota 9 110 zł. Obydwa samochody zostały także zabezpieczone, ze względu na dokonane w nich przeróbki. Wobec jednego z kierowców, który przewoził większa ilość papierosów,  funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zwrócili się także do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej do powrotu.

źr. KAS, BiOSG