Wybrana została najkorzystniejsza oferta na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem na drogach dojazdowych do przejścia granicznego w Korczowej. 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy wyborze ofert brała pod uwagę trzy kryteria: cena, termin realizacji i długość okresu gwarancji.

Według GDDKiA najlepszą ofertę przedstawiła firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. z główną siedzibą w Barcelonie. Zwycięzca przetargu zrealizuje zamówienie za kwotę ponad 6,5 mln zł do końca lipca 2018 roku. Firma zaoferowała 72 miesiące gwarancji na swój projekt.

Hiszpańska firma ma zaprojektować i wykonać budowę Systemu Buforowania Pojazdów Ciężarowych przed przejściem granicznym, dodatkowo elementy Systemu Zarządzania Ruchem dla odcinka autostrady A4 i drogi krajowej 94 w pobliżu przejścia granicznego.

System utrzymywany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a pracę systemu nadzorować będzie Straż Graniczna.