Placówka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Korczowej otrzymała imię mjr. Władysława Raginisa – legendarnego obrońcy Wizny.

7 grudnia 2018 r. na przejściu granicznym w Korczowej odbyła się uroczystość z okazji nadania Placówce SG imienia mjr. Władysława Raginisa. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w asyście pocztu sztandarowego oraz kompani honorowej Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Uroczystość zaszczycili swoja obecnością: Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko. Obecni byli również przedstawiciele współpracujących służb mundurowych, samorządowcy, byli komendanci Placówki SG w Korczowej, duchowieństwo oraz inni zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Korczowej.

Następnie, wszyscy uczestnicy zebrali się  przed tablicą pamiątkową znajdującą się przed wejściem do Placówki SG w Korczowej.

Podczas okolicznościowych przemówień Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz odczytał list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego:

– Placówka Straży Granicznej w Korczowej, wybierając patrona zasłużonego w walce o wolność i niepodległość Polski, potwierdza szacunek dla historii i umiłowania Ojczyzny. (…) Odsłonięta dziś pamiątkowa tablica, dedykowana pamięci mjr. Raginisa będzie przypominała wszystkim funkcjonariuszom o bliskim związku Waszej odpowiedzialnej służby z poświęceniem bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. Z dumą strzeżcie bezpieczeństwa polskiej granicy i kontynuujcie najpiękniejsze niepodległościowe tradycje.

Następnie głos zabrała Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, która podkreśliła niezwykłe bohaterstwo garstki polskich żołnierzy pod przywództwem kpt. Władysława Raginisa w walkach o dcinek “Wizna” nad Narwią. Punkt oporu w okolicach Wizny jest określany mianem “PolskichTermopil“.

Kolejno głos zabrali: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie – Dariusz Iwaneczko oraz gospodarz uroczystości, obecny Komendant Placówki SG w Korczowej ppłk SG Bogusław Czternastek.

W dalszej części uroczystości, został odczytany akt nadania imienia Placówce SG w Korczowej, a następnie odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą patrona.

Nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów.