Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Korczowej współdziałając z funkcjonariuszami KAS ujawnili, że obywatel Ukrainy próbował przewieźć przez granicę cztery papugi należące do gatunków objętych ochroną.

56 – letni obywatel Ukrainy zgłosił się w niedzielę 11 lutego do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski. Funkcjonariusz Straży Granicznej  z przejścia granicznego w Korczowej, ujawnił że w drewnianych klatkach znajdujących się pod siedzeniem samochodu przewożone są dwie żywe papugi. Ukrainiec powiedział, że są to papugi kakadu, który zakupił w Czechach. Podczas dalszej kontroli prowadzonej wspólnie z funkcjonariuszem KAS ujawniono w bagażniku pojazdu dwie kolejne papugi tym razem amazonki.

Przeprowadzone czynności wyjaśniające potwierdziły, że papugi należą do okazów chronionych Konwencją Waszyngtońską (tzw. CITES) i nie można ich przewozić przez granicę bez zezwolenia. Dwie z nich to Eolophus roseicapilla- kakadu różowa, a dwie pozostałe to Amazona vinacea- amazonka pąsowa.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze KAS. Obywatel Ukrainy odpowie za przestępstwo – nielegalny przewóz przez granicę UE  gatunków zagrożonych wyginięciem. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Papugi zostaną przewiezione do ogrodu zoologicznego.

CITES – (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem została podpisana w 1973 r. W życie weszła dwa lata później. W Polsce obowiązuje od 1990 roku. Głównym celem tego traktatu jest kontrola lub całkowita eliminacja handlu gatunkami, których liczba sugeruje, że dalsza ich eksploatacja w naturalnym środowisku byłaby szkodliwa dla przetrwania tego gatunku.

 

źr. BiOSG