Województwo Podkarpackie zaprasza studentów z regionu do wzięcia udziału w konkursie prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Konkurs dedykowany jest do absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, współczesnego oblicza oraz przyszłości Podkarpacia. Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł.

Jak podają pomysłodawcy tego projektu:

Idea konkursu zrodziła się z przekonania, że siła naszej regionalnej wspólnoty jest zależna także od rozpoznania zasobów dziedzictwa Podkarpacia oraz szerokiej debaty nad kierunkami jego rozwoju. Efektywność tych działań zależy od udziału w nich także uczelni, nauczycieli akademickich, a przede wszystkim studentów, którzy są bogactwem i przyszłością regionu.

Konkurs zorientowany jest na pogłębienie i popularyzację wiedzy na temat Podkarpacia, prezentację regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego oraz promocję województwa podkarpackiego. Jednocześnie wśród pierwszorzędnych celów Konkursu jest chęć wsparcia i wyróżnienia działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę Podkarpacia w swoich badaniach.

 O nagrodę mogą się starać studenci, autorzy obronionych prac dyplomowych, którzy:

  • zamieszkują województwo podkarpackie;
  • lub są słuchaczami szkół wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim. Prace powinny być składane wraz z rekomendacją uczelni, gdzie powstały i zostały obronione.

Prace konkursowe należy natomiast zgłaszać do 15 września 2018 r., zaś jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić do 15 listopada 2018 r.

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 15 000 zł. Wyłonienie najlepszych prac nastąpi w dwóch kategoriach (pełny opis w załączonych dokumentach):

  • dziedzictwo Podkarpacia w jego wszechstronnych ujęciu i rozumieniu
  • współczesny potencjał rozwojowy, procesy społeczno-gospodarcze, nowe technologie i rozwiązania podnoszące jakość życia i ofertę usług publicznych

Organizatorem konkursu jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Kontakt: Mateusz Werner: tel. (17) 747 59 21; 609 702 484; email: m.werner@podkarpackie.pl

Załączniki:

Pobierz plik (1Konspekt _ konkurs Dziedzictwo i Rozwoj Podkarpacia.pdf)Konspekt konkursu395 kB

Pobierz plik (2Regulamin Konkursu Dziedzictwo i Rozwoj Podkarpacia.pdf)Regulamin2890 kB

Pobierz plik (3Uchwala nr 362766117 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego.pdf)Uchwała nr 362/7661/17352 kB

Pobierz plik (4Uchwala nr 372781717 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego.pdf)Uchwała nr 372/7817/17218 kB

Pobierz plik (5Zalacznik nr 1 _ Karta_zgloszeniowa.pdf)Karta zgłoszeniowa247 kB

Pobierz plik (6Zalacznik nr 2 _ Rekomendacja uczelni.pdf)Rekomendacja uczelni251 kB

Pobierz plik (7Zalacznik nr 3 _ Oswiadczenie _ prawa autorskie i dane osobowe.pdf)Oświadczenie267 kB