Strona główna RZESZÓW Konkurs na zaprojektowanie gry planszowej „Solidarność” 1980- 2020 Pokolenia.

Konkurs na zaprojektowanie gry planszowej „Solidarność” 1980- 2020 Pokolenia.

0
Reklama

„Solidarność” 1980- 2020. Pokolenia. To konkurs na projekt gry planszowej dla dzieci, młodzieży i rodzin. Organizatorami konkursu są Wojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. Współorganizatorami – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.


Konkurs polega na zaprojektowaniu gry planszowej nawiązującej do obchodzonej w tym roku 40 rocznicy założenia NSZZ „Solidarność”
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z naszego regionu przy współpracy z członkami rodzin. Organizatorzy kładą nacisk na uwzględnienie przekazu osób starszych o naszej najnowszej historii.
Technika wykonania pracy jest dowolna. Gra powinna zawierać instrukcje i posiadać możliwość prowadzenia rozgrywki w np. klasie szkolnej
Cele konkursu:

  • Edukacja historyczna na kanwie najnowszych dziejów Polski, uwzględniająca
    w szczególności miejsce i rolę NSZZ „Solidarność” w odzyskaniu niepodległości przez Polskę (załącznik nr 3.).
  • Twórcze upamiętnienie 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
  • Ożywienie międzypokoleniowego dialogu i budowanie tożsamości narodowej.
  • Pobudzenie kreatywności.

Prace należy nadsyłać do połowy listopada na adres Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Szczegółowe informacje na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/konkurs-na-projekt-gry-planszowej/

Reklama
Reklama