27 nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz gotówkę w wysokości ponad 60 tys. złotych zabezpieczyli podczas ostatnich działań na terenie Rzeszowa i Ropczyc funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu.

Funkcjonariusze  Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu przeprowadzili działania kontrolne w jednym z salonów gier na terenie Rzeszowa, co do którego zachodziło podejrzenie, że są w nim urządzane nielegalne gry hazardowe.   W tym miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli 11 urządzeń działających wbrew obowiązującym przepisom a także gotówkę w wysokości ponad 18 tys. złotych.

Kolejnych 16 nielegalnych urządzeń do gier hazardowych, funkcjonariusze KAS zabezpieczyli podczas wspólnych działań prowadzonych z Policją na terenie Ropczyc.
W trakcie przeszukania kontrolowanych pomieszczeń, funkcjonariusze zabezpieczyli także gotówkę w łącznej wysokości 42 tys. złotych.

Automaty, na których możliwe było prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom, zostały zajęte do dalszych postępowań. Oprócz sankcji karnych osoby urządzające nielegalne gry wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości 100 tys. zł od każdego automatu.

W 2018 r. funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu zatrzymali 550 urządzeń do gier działających niezgodnie z ustawą o grach hazardowych, wszczęli 247 postępowań karnych i 850 postępowań administracyjnych, w których nałożone kary wyniosły prawie 9,5 mln złotych.  Od początku tego roku funkcjonariusze podkarpackiej KAS podczas działań kontrolnych zabezpieczyli 139 nielegalnie działających  automatów.

źr. KAS