Jezus był Ukraińcem, a Ukraińcy stworzyli koło i cywilizację- taką teorię snuje jeden z ukraińskich pisarzy, Rotysław Nowożeniec.

Według Nowożeńca wszyscy apostołowie, czy uczniowie Jezusa, byli z pochodzenia Ukraińcami. Starożytni mieszkańcy Ukrainy mieli stworzyć pierwszą cywilizację na świecie i wymyślić koło.

Jest taka teoria, że różne słowa z Palestyny, Izraela, nazwy miejscowości, mają praukraińskie pochodzenie – twierdzi polityk.

Nazaret pochodzi od słowa „nadzorować” (ukr. nazerat), to osiedle na górze, z którego można nadzorować morze. Jerozolima (ukr. Jerusalym) ma w podstawie, w rdzeniu słowo Rus, Ruś. Galilea (ukr. Halileja), Galilejczyk (ukr. Halylyjanyn), Galia (Halia), Galicja (Halicja), Hałyczyna, to osadniczy z plemienia Gallów (Hallów), którzy zasiedlali starożytną Ukrainę. Jezus Chrystus jest Galilejczykiem (Halylyjanem), pradawnym Ukraińcem. Wszyscy apostołowie, z wyjątkiem Judy, byli Halylyjanami, pradawnymi Ukraińcami, tylko Juda był Judejczykiem.

Wiceszef Ukraińskiej Partii Republikańskiej, neguje dotychczasowe przekonania, ze Jezus wywodził się z tradycji Żydowskiej, a koło wymyślili Chińczycy. Według niego świat powinien zawdzięczać wszystko Ukraińcom, pra-Ukraińcom.

Ukraina jako niepodległe państwo istnieje od 1991 roku. Wcześniej istniała jako krańce Rzeczypospolitej oraz Rusi. A w XX wieku jako Socjalistyczna Republika, należąca do ZSRR.

Mit o pradawnych wysoce inteligentnych Ukraińcach, jako mieszkańcach tego unitarnego kraju, wprawia w zakłopotanie.

źr.: Internet, Facebook

Исторический ликбез от заместителя главы Украинской республиканской партии, общественного деятеля и писателя Ростислава Новоженца: "Украинцы дали миру первую цивилизацию и Иисус Христос – галилеянин (галичанин), древний украинец. Все апостолы, кроме Иуды, были галилеянами (галичанами) прадавними украинцами, только один Иуда был иудеем"."Есть такая теория, что даже слова из Палестины, Израиля, названия местностей, имеют пра-украинское происхождение. Назарет – это от слова надзирать, это поселение на горе откуда надзирали за морским путем. Иерусалим – в основе, в корне слово Рус, Русь. Галилея, галилеянин, Галия, Галисия, Галичина – это переселенцы из племени галлов, которые населяли древнюю Украину. Известно, что в трипольский период, когда первая цивилизация в мире появилась именно на территории Украины, праукраинцы несли в мир высший уровень развития, несли достижения, может еще не науки, но эти достижения: первое колесо, земледелие. Даже поселение Триполи в Ливии происходит от Триполья. Так вот, украинцы дали миру первую цивилизацию и Иисус Христос – галилеянин, древний украинец. Кстати, все апостолы, кроме Иуды были галилеянами, прадавними украинцами, только один Иуда был иудеем."

Opublikowany przez Eduard Dolinsky na 28 września 2017