Strona główna SANOK Jest już umowa na koncepcję programową dla obwodnicy Sanoka

Jest już umowa na koncepcję programową dla obwodnicy Sanoka

0
Reklama

Wczoraj popisano umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Dokumentację za kwotę 1 484 347,40 zł opracuje firma Sweco Polska. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Drugi etap obwodnicy Sanoka jest jednym z ośmiu podkarpackich zadań realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a także odciąży układ komunikacyjny oraz zwiększy przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber

Reklama

Prace koncepcyjne

Koncepcja programowa, która będzie opracowywana w ramach podpisanej umowy, doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Obejmie też swoim zakresem pełne rozpoznanie geologiczne – powiedział dyrektor Oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski.

Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli ona również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. 

Przebieg i zakres rzeczowy inwestycji   

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym m.in. rozbudowę 1 km istniejącej DK84 i budowę 2 km nowego odcinka DK28. Inwestycja zakłada również m.in. budowę trzech mostów, skrzyżowań jednopoziomowych (rond), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Początek projektowanego odcinka drogi rozpocznie się tuż za rondem, gdzie kończy swój bieg I etap obwodnicy Sanoka. Dalej trasa na odcinku ok. 1 km przebiegać będzie w kierunku południowo-zachodnim w śladzie istniejącej DK84. Następnie obwodnica poprowadzona zostanie nowym śladem w kierunku północno-wschodnim, przekraczając linię kolejową nr 108 oraz rzekę San i włączając się do istniejącej DK28 (ul. Przemyska) w miejscowości Bykowce.

Cel inwestycji   

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.    

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla pięciu zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz Koncepcję programową). Pozostałe trzy zadania są na etapie przetargu: 

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – w realizacji – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: maj 2024 r.),
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – w realizacji – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: czerwiec 2023 r.),
  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert),
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert),
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert).

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.   

Reklama
Poprzedni artykułMaturzyści pisali egzaminy poprawkowe z przedmiotów obowiązkowych
Następny artykułMecz U-20 Polska-Niemcy na Podkarpaciu. KEEZA sponsorem Podkarpackiego ZPN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj