Strona główna JAROSŁAW Jarosław miastem olśnień

Jarosław miastem olśnień

99
0
Podczas briefingu prasowego burmistrz Waldemar Paluch w towarzystwie koordynatora prac nad nowym logo Zbigniewa Chmielewskiego oraz autorki nowego znaku promocyjnego miasta Agaty Dzięgielowskiej z JOKiS przedstawiał przedstawicielom mediów dlaczego Jarosław jest „miastem olśnień”.

 
Nad logo promocyjnym od kwietnia 2019r. do lutego 2020r. pracował powołany przez burmistrza zespół, który rozpoczął od zdefiniowania kluczowych wartości cechujących Jarosław, jakie w warstwie symbolicznej powinny się później pojawić w znaku.Jarosław po wielomiesięcznych staraniach wielu osób zyskał nowe narzędzie promocji, które będzie niezwykle pomocne w komunikowaniu cech i wartości miasta, budowaniu jego wizerunku jako silnego tradycją, ale i nowoczesnego  atrakcyjnego miejsca dla gości, turystów, inwestorów, przedsiębiorców, studentów – podkreśla burmistrz Waldemar Paluch.
Składnikami tworzącymi symbolikę miasta Jarosławia są obecnie: herb, flaga i barwy. Mają one swoje ważne funkcje i zadania reprezentacyjne i bardzo dobrze je spełniają. Jarosławski herb ma swoją wielowiekową historię i należny mu jest szacunek i powaga przy stosowaniu i publikowaniu. Tymczasem współczesne, nowoczesne formy komunikowania, działania promocyjne, internetowe narzędzia, wymagają stosowania znaku – symbolu miasta w warunkach, które mogłyby nie być najwłaściwsze dla użycia herbu, a i skuteczność jego oddziaływania byłaby niewielka. Design XXI wieku, styl współczesnych form graficznych, ale też tempo życia i charakter nowoczesnych nośników i postrzeganie odbiorców, wymagają dostosowanych do tego form w jakich przekazujemy komunikaty wizualne.  Regiony, miasta, gminy, dla tego typu promocyjnych zastosowań i budowania swojego wizerunku, projektują specjalne logo, które nie ma zastępować herbu, ale uzupełniać i wzmacniać system identyfikacji i aby używać tego logo w sytuacjach niewłaściwych dla nobliwego, historycznie uświęconego herbu –  wyjaśnia włodarz Jarosławia.
Współczesność i związane z nią narzędzia technologiczne, takie jak ekrany monitorów, komputerów, smartfonów, wymuszają stosowanie symboli prostszych w formie, nawiązujących do stylistyki i designu XXI wieku, przemawiających do człowieka drugiego millenium i na te potrzeby musimy mieć logo promocyjne, mówiące współczesnym językiem o współczesnym Jarosławiu. Miasta w swoich działaniach promocyjnych powszechnie wykorzystują nowoczesną symbolikę, która ułatwia komunikację z otoczeniem i budującą ich korzystny wizerunek – precyzuje dr Zbigniew Chmielewski, ekspert w zakresie systemów identyfikacji wizualnej, który wspierał proces powstawania logo Jarosławia.
ź: UM Jarosław