W trakcie patrolu wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Horyńcu – Zdroju ujawnili skorodowany niewybuch z okresu II wojny światowej.

1 lipca, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Horyńcu – Zdroju, w trakcie patrolu wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej ( zn. gr. 606) natknęli się na skorodowany niewybuch. Najprawdopodobniej, w czasie ulewnego deszczu został on wypłukany ze skarpy ziemi.

Do czasu przybycia saperów z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, funkcjonariusze zabezpieczyli i oznakowali teren.

Jak się okazało, niewybuch to granat moździerzowy 82 mm, pochodzący z okresu II wojny światowej. Pocisk został zabezpieczony i zdetonowany na wojskowym poligonie.

Saperzy sprawdzili pobliski teren i nie stwierdzili innych niebezpiecznych materiałów.

To już drugi znaleziony  w tym rejonie pasa granicznego  granat moździerzowy.

W razie natknięcia się na podobne znaleziska, apelujemy o zachowanie ostrożności !

W takim przypadku, niezwłocznie należy powiadomić odpowiednie służby – Policję,  a w rejonie granicy  państwowej Straż Graniczną.

źr. BiOSG