Bank Spółdzielczy w Grębowie zawiesza swoje działanie. Wystąpił do sądu o ogłoszenie upadłości. Kilka dni temu większość klientów w obawie przed utratą oszczędności, zamykała swoje konta i wybierała pieniądze.

Rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego, Jacek Banaszewski ogłosił: “Zawieszenie działalności Banku Spółdzielczego w Grębowie oraz wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości jest konsekwencją stwierdzenia okoliczności, w której z powodów związanych bezpośrednio z sytuacją finansową banku nie reguluje on wobec deponentów swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków objętych ochroną gwarancyjną”.

W miniony poniedziałek wśród klientów banku rozeszła się wiadomość o upadłości placówki. Klienci w popłochu zaczęli zamykać swoje konta bankowe oraz przelewać pieniądze na konta w innych bankach. Mimo obaw, prezes placówki informowała, że nie ma przesłanek o braku ciągłości finansowej. Następnego dnia Komisja Nadzoru Finansowego odwołała zarząd z prezesem i radą nadzorczą, powołując zarząd komisaryczny.

Sprawę banku bada prokuratura. Ma ona sprawdzić, czy nie doszło do przekrętów polegających na udzielaniu kredytów osobom, które nie miały zdolności kredytowej. Prokurator Andrzej Dubiel z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu zaznacza, że: “może chodzić nawet o kwotę 17 milionów złotych, choć wszelkie informacje są dopiero weryfikowane. Do nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Grębowie miało dochodzić w okresie ostatnich dziesięciu lat”.