Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie działania Straży Granicznej oraz Pożarnej, które na wypadek podobnej sytuacji w realu musiałyby zneutralizować zagrożenie.

7 czerwca, na terenie drogowego przejścia granicznego w Korczowej odbyło się szkolenie w zakresie reagowania na zagrożenie spowodowane awarią pojazdu przewożącego materiał niebezpieczny. W przedsięwzięciu, oprócz funkcjonariuszy SG uczetniczyli strażacy z Jarosławia. Celem szkolenia było sprawdzenie sprawności działania funkcjonariuszy, efektywności współpracy SG i PSP oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych.

Działania składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W piewszej kolejności omówiono podstawowe informacje dot. substancji niebezpiecznych oraz trybu postępowania w rejonie zagrożenia.  W części praktycznej, funkcjonariusze Straży Pożarnej zaprezentowali sposób działania w przypadku rozszczelnienia się cysterny,  przedstawili wykorzystywane w takich sytuacjach środki i sprzęt oraz szczegółowo opisali sposób prowadzenia akcji gaśniczej do czasu przybycia PSP.

Szkolenie w Korczowej, było drugim tego typu przedsięwzięciem zorganizowanym przez Bieszczadzki OSG. 17 maja, w drogowym przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze SG ćwiczyli z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

źr. BiOSG