Strona główna WIADOMOŚCI Gorąca sesja sejmiku. Uchwała anty-LGBT, stadion dla Resovii

Gorąca sesja sejmiku. Uchwała anty-LGBT, stadion dla Resovii [transmisja]

0
Reklama

Z pół godzinnym opóźnieniem w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie rozpoczęła się 40. sesja VI. kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Obradom towarzyszy gorąca atmosfera.

Przed sesję odbyły się dwie konferencje prasowe dotyczące nowelizacji i ewentualnego uchylenia uchwały anty-LGBT. O nie wycofywanie się z uchwalonego dwa lata temu stanowiska apelowało środowisko Solidarnej Polski z Podkarpacia wraz z radnym sejmiku Jackiem Kotulą.

Drugą konferencją zorganizowała Młodzież Wszechpolska wraz z Konfederacją. Środowiska te uczulały by nie ulegać szantażowi unijnemu:

Reklama

Na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego miało dojść do głosowania nad przyznaniem finansowania PCLA. Jednak punkt ten nie znalazł się w porządku obrad. Kibice Resovii pojawili się pod Urzędem Marszałkowskim.

Kibice Resovii Rzeszów tak mobilizowali się do obecności na dzisiejszej sesji Sejmiku:

PUNKTU O PCLA NIE MA W PONIEDZIAŁKOWYCH OBRADACH CO OZNACZA ZAKOŃCZENIEM TEMATU BUDOWY PCLA (MIASTO NIE MAJĄC GWARANCJI WOJEWÓDZTWA NIE URUCHOMI PROCEDURY PRZETARGOWEJ WE WTOREK ❗❗❗) DLACZEGO ❓ NIE WIEMY ALE NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST POJAWIENIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK W BUDYNKU WOJEWÓDZTWA I WYMUSZENIE PRESJI ORAZ DOWIEDZENIA SIĘ CO SIĘ DZIEJE, ŻE TEMAT KTÓRY MIAŁ BYĆ PORUSZONY NA OBRADACH ZOSTAŁ Z NICH ZDJĘTY ❗

Pod Urzędem Marszałkowski z kibicami spotkał się wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej
  Województwa Podkarpackiego”,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku
  Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku
  Krajobrazowego „Lasy Janowskie”,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/789/13 Sejmiku
  Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. sprawie Parku
  Krajobrazowego Puszczy Solskiej,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/790/13 Sejmiku
  Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie
  Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu w zakresie udzielania pomocy de
  minimis w formie pożyczek oraz poręczeń w województwie podkarpackim ze
  środków zwróconych z instrumentów finansowych z regionalnych programów
  operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu”,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
  przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
  Ratunkowego w Rzeszowie,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa
  Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu
  Województwa Podkarpackiego Gminie Dydnia w 2021 roku,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu
  Województwa Podkarpackiego Gminie Stary Dzików w 2021 roku,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa
  infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej swojej kategorii na
  terenie województwa podkarpackiego,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej
  kategorii na terenie województwa podkarpackiego,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej
  kategorii na terenie województwa podkarpackiego,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi
  na terenie województwa podkarpackiego,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
  finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego
  w roku 2021,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali
  gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Przemyślu,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych Województwa Podkarpackiego za 2021 i 2022 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
  Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
  2021 r.,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045,
 23. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2020 r. podmiotów
  leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem
  tworzącym.
 24. Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez
  Samorząd Województwa Podkarpackiego w porównaniu czerwiec 2021 r. do
  czerwca 2020 r.
 25. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za
  I półrocze 2021 r.
 26. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa
  Podkarpackiego.
 27. Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów
  opieki zdrowotnej za i półrocze 2021 r.
 28. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek
  organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2021 r.
 29. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2021 r. planów finansowych
  instytucji kultury podległych samorządowi województwa.
 30. Sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 Wojewódzkiego Programu Opieki nad
  Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021.
 31. Informacja na temat realizacji programu stypendiów i nagród Województwa
  Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności
  sportowej. Informacja za I półrocze 2021 r.
 32. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych
  w ramach Programu ,,Rybactwo i Morze’’ 2014-2020 (stan na koniec II kwartału
  2021r.).
 33. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na
  koniec II kwartału 2021 r.).
 34. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od
  16 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r.
 35. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na
  XXXIX sesji w dniu 30 sierpnia 2021 r.
 36. Interpelacje i zapytania radnych.
 37. Wnioski i oświadczenia radnych.
 38. Zamknięcie sesji.
Reklama
Poprzedni artykułEurowizja Junior nie dla Miłosza. Wiemy, kto pojedzie do Paryża
Następny artykułZłamał koledze nogę podczas imprezy. Odpowie za pobicie i znieważenie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj