Strona główna WIADOMOŚCI Głogów Małopolski: Burmistrz apeluje do starosty o redukcyjny odstrzał dzika

Głogów Małopolski: Burmistrz apeluje do starosty o redukcyjny odstrzał dzika

0
Reklama

Jednym z punktów listopadowej sesji Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim, była działalność kół łowieckich na terenie gminy. Tematem przewodnim były szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych, metody ich zapobiegania oraz ograniczenie populacji dzikich zwierząt.

Należy podkreślić, iż z wyżej wymienionym problemem borykają się mieszkańcy wszystkich sołectw na terenie naszej gminy. Dziki niszczą już nie tylko pola uprawne, ale również  trawniki przydomowe, siatki ogrodzeniowe, boiska sportowe, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Mając na względzie dobro mieszkańców, którzy przegrywają walkę ze sprytnym zwierzęciem Burmistrz Głogowa Małopolskiego wykorzystując jedyną możliwość prawną w zakresie ograniczenia populacji zwierzyny łownej na terenie gminy, wystąpił zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na odstrzał redukcyjny zwierzyny na terenie gminy Głogów Małopolski.

Reklama

Stanowisko to poparła Rada Miejska, której apel przestawiony zostaje poniżej:

„Z niepokojem obserwujemy narastający problem ograniczenia poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców, którego bezpośrednią przyczyną stają się dzikie zwierzęta. Skala tego zjawiska systematycznie wzrasta, co wymaga pilnej interwencji organów władzy publicznej. Podkreślamy, że obowiązek prowadzenia gospodarki łowieckiej ciąży na kołach łowieckich oraz Polskim Związku Łowieckim. Są to zatem podmioty zobowiązane z mocy ustawy do wykonywania określonych zadań w zakresie ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, obejmujących, np.: obowiązek gospodarowania populacją dzikiej zwierzyny i wynagradzania szkód przez nią wyrządzanych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że dzika zwierzyna stanowi obecnie realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia naszych mieszkańców, o które zobowiązani jesteśmy dbać. W sposób bezpośredni zwierzęta te zagrażają również prawidłowemu funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych m.in. zlokalizowanych na terenie Strefy S2 PPNT „Aeropolis” w Rogoźnicy i obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola, domy ludowe, tereny sportowo-rekreacyjne, ograniczając tym samym możliwość korzystania z nich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i reagując na rosnący problem szkód łowieckich, radni Gminy Głogów Małopolski zwracają się z apelem o podjęcie w trybie pilnym kompleksowych działań zmierzających do zmniejszenia populacji zwierząt dziko żyjących, w szczególności dzika, w tym działań skutkujących wydaniem przez Starostę Rzeszowskiego decyzji o odstrzale redukcyjnym, który doprowadziłby do zredukowania nadmiaru osobników tego gatunku w łowisku. Oczekiwane działania dotyczą również bezwzględnego egzekwowania wykonania planów łowieckich, kwestii wypłaty odszkodowań oraz pomocy udzielanej rolnikom przy zabezpieczaniu upraw przed ich niszczeniem przez zwierzęta dziko żyjące. Podejmując powyższe stanowisko Rada Miejska wyraża przekonanie, że możliwe jest znalezienie racjonalnego rozwiązania uwzględniającego słuszne interesy wszystkich stron”.

Wydana przez starostę decyzja umożliwi podjęcie interwencji w sytuacjach wskazanych powyżej. Termin do kiedy może być wykonany odstrzał, zostanie określony w decyzji starosty. Postępowanie w tej sprawie trwa.

źr. UM Głogów Małopolski

Reklama
Poprzedni artykułMedyka: Udaremniono przemyt papierosów ukrytych w kontenerach ze zwojami blachy
Następny artykułStalowa Wola: 15 milionów dotacji na Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego