Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z policjantami przeszukali jedną z posesji na terenie Niska.

W środę, funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, wspólnie z policjantami z Niska, prowadzili działania ukierunkowane na ujawnienie wyrobów tytoniowych nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy.

Podczas przeszukania jednej z posesji na terenie Niska, funkcjonariusze ujawnili 95 kg suszu tytoniowego. Towar, na którym ciążą należności z tytułu podatku akcyzowego w wysokości 47 tys. złotych przechowywany był w kilku miejscach. Funkcjonariusze ujawnili susz podczas przeszukania garażu i kotłowni, a także na strychu.

Dalsze postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Nisku.