Strona główna JASŁO Fala upałów. Przekroczono poziom informowania dla ozonu w powietrzu

Fala upałów. Przekroczono poziom informowania dla ozonu w powietrzu

0
Reklama

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (180 μg/m3) dla ozonu w powietrzu.

Reklama

Stężenia 1–godzinne ozonu na stacjach:Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji:Jasło, ul. Sikorskiego – 185,3 μg/m3 (godz. 17:00

Obszar przekroczenia:  Obejmował powiaty: jasielski, krośnieński i strzyżowski.

Ludność:  Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 287,1 tys.

PrzyczynyWarunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu (wysokie temperatury i intensywne nasłonecznienie) oraz napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
W przypadku dalszego utrzymywania się warunków meteorologicznych sprzyjających formowaniu się ozonu w dniu 22.07.2022 r., istnieje ryzyko utrzymywania się wysokich stężeń ozonu w powietrzu wraz z wystąpieniem kolejnych przekroczeń.Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 23.07.2022 r.
INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH
Wrażliwe grupy ludności
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza
niewydolność serca, choroba wieńcowa),
– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
– osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Ozon może powodować chwilowe zaburzenia funkcji
oddechowych, szybki i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza
przy większym wysiłku fizycznym. Wysokie stężenia ozonu mogą
powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych,
kaszel i napady duszności. Możliwe są podrażnienia i swędzenie
oczu, bóle klatki piersiowej, podrażnienia śluzówki, a także
choroby dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc).
Zalecane środki ostrożności w czasie występowania wysokich stężeń ozonu
W celu zmniejszenia narażenia na szkodliwe działanie ozonu zaleca się:
– ograniczenie przebywania poza budynkami w szczególności
małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz
osobom z chorobami serca lub układu oddechowego,
– dorosłym, bez kłopotów ze zdrowiem, zaleca się ograniczeń przekraczających
poziom informowania
aktywności fizycznej na otwartym powietrzu w godzinach
południowych,
– śledzenie bieżących wyników pomiarów ozonu oraz prognoz
poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
Ograniczanie emisji substancji sprzyjających tworzeniu się ozonu
przyziemnego poprzez:
– w miarę możliwości wspólne podróżowanie lub korzystanie
z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej;
– bieżące korzystanie przez kierujących pojazdami i w planowaniu
podróży z dostępnych systemów informacji o ruchu drogowym,
w szczególności informacji o zatorach i objazdach;
– ograniczenie do niezbędnego minimum używania spalinowego
sprzętu budowlanego;
– ograniczenie do niezbędnego minimum prac z wykorzystaniem
spalinowego sprzętu ogrodniczego;
– ograniczenie do niezbędnego minimum prac na otwartej
przestrzeni z wykorzystaniem materiałów i surowców na bazie
rozpuszczalników;
– bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w piecach
domowych i na otwartej przestrzeni. Za spalanie odpadów w
instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi
grzywna lub kara aresztu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 22.07.2022 r. godz. 17.00
Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z
2021 r., poz. 845)
Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu
jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska w Rzeszowie
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/overruns/0
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Reklama
Poprzedni artykułKatarzyna Zdziebło podwójną wicemistrzynią świata!
Następny artykułCukrownia Przeworsk – utracone “złoto” [VIDEO]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj