Od 1 września dla bezrobotnych przygotowano wyższy zasiłek. Otrzymają go nie tylko ci, którzy już otrzymywali pieniądze, ale też nowo zarejestrowani.

Zgodnie z ustawą o dodatku solidarnościowym, która weszła w życie w czerwcu, od 1 września bezrobotni otrzymają wyższe zasiłki dla niepracujących.

W pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku – 942,30 zł.Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługiwał osobom, które straciły pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią. Świadczenie było przyznawane maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

W ustawie wprowadzono także zmianę, która pozwala na zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej pensji minimalnej. Zmiana dotyczy osób, którym na podstawie marcowej ustawy covidowej zmniejszono wymiar czasu pracy, skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej.