W dniu wczorajszym doszło do kolejnego ataku żywiołu. Ulewne deszcze największe szkody wyrządziły w powiatach krośnieńskim, jasielskim brzozowskim i przeworskim.

Dzień wczorajszy to 500 uszkodzonych budynków mieszkalnych i 14 mostów, 29 ewakuowanych osób to straty jakie ponieśli mieszkańcy przez nagłe załamania pogody w dniu wczorajszym. Zostały również uszkodzone dwie stacje niskiego napięcia oraz 7 stacji transformatorowych, przez co wiele gospodarstw pozostaje nadal bez prądu.

W akcję zaangażowany ponad 800 druhów z jednostek PSP oraz OSP