Strona główna #ZwiedzamyPodkarpacie Dwór w Nienadowej wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej

Dwór w Nienadowej wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej

0

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu sporządził listę obiektów w regionie, które wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej. Wśród nich znalazł się m.in. dworek w Nienadowej.


Na początku tego roku sporządziliśmy listę obiektów w województwie podkarpackim, które wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej. Szczególną uwagę poświęciliśmy obiektom, które mają nieuregulowany stan prawny. Zwykle są to budowle, które pomimo swojego „uroku” potrzebują remontu, konserwacji, poprawy stanu zachowania. By wspomóc właścicieli obiektów zabytkowych – jako urząd – oferujemy pomoc merytoryczną w postaci gruntownego opracowania konserwatorskiego, rozpoznania obiektu oraz wytyczenia kierunków działań – podał PWKZ.
Na sercu leży nam miedzy innym Zespół dworsko-folwarczny w Nienadowej, o sześćsetletniej historii, niegdyś stanowiący integralną część Dubiecka. Pierwszymi właścicielami byli Kmitowie, a ostatnimi w 1947 r. Mycielscy herbu Dołęga. Obecnie sytuacja własnościowa jest dużo bardziej skomplikowana. Ciekawostką może być fakt, że o dworze w Nienadowej jeszcze drewnianym, ale już o charakterze rezydencjonalnym, wybudowanym w XVII w. przez ówczesnych właścicieli Dembińskich, pisał Aleksander Fredro, który był bratankiem właścicieli, a dwór znany był z ryciny z 1803 r. autorstwa Jana Maksymiliana Fredry – napisano na facebooku.
Zespół dworski złożony z dworu, oficyny, kordegardy, obory, spichlerza, kuźni, lamusa, gorzelni, czworaka oraz parku stanowi przykład rozbudowanego zespołu dworskiego o wyjątkowej wartości w skali województwa. Wyróżnia go harmonijna, klasycystyczna forma dworu i stosunkowo dobry stan zachowania pozostałych elementów zespołu.
Najstarszym reliktem założenia dworskiego w Nienadowej są XVII-wieczne piwnice siedziby wybudowanej z inicjatywy Dubrawskich, znajdujące się pod klasycystycznym dworem, wybudowanym z inicjatywy Antoniego Dembińskiego w 1809 r. prawdopodobnie wg projektu Christiana Piotra Aignera. Budynek ten zastąpił wcześniejszą, mającą postać wybudowanego w duchu klasycyzmu, lecz drewnianego dworu o zbliżonych do późniejszego gabarytach. W samym czasie założono park krajobrazowy w miejsce wcześniejszych ogrodów geometrycznych. Tuż przed połową XIX w. dwór został przebudowany, wybudowano też oficynę. W XIX w. powstały także zachowane do dziś budynki zespołu dworskiego: kordegarda, obora, spichrz i czworak. Końcem XIX w. dwór został ponownie przebudowany, podobnie jak oficyna i kordegarda.Na pocz. XX w., kiedy właścicielem zespołu był Stanisław Mycielski, przebudowano folwark, powstała nowa zabudowa gospodarcza, m.in. zachowana do dziś zabytkowa gorzelnia. Mycielscy byli ostatnimi przedwojennymi właścicielami założenia dworskiego. Cały zespół uległ znacznemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej, po 1945 r. w odbudowanych i dostosowanych do nowych potrzeb budynkach umieszczono Szkołę Modernizacji Rolnictwa. W 1977 r. zespół został przejęty przez Ministerstwo Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej i rozpoczęto remont, jednak po przejęciu w 1989 r. przez wojewodę przemyskiego został sprzedany Fabryce Maszyn SPOMASZ, ob. KAMAX z Kańczugi i nie dokończono remontu. Obecnie zespół dworski jest nieużytkowany, stanowiąc od 2001 r. własność Powiatu Przemyskiego.

📩Na początku tego roku sporządziliśmy listę obiektów w województwie podkarpackim, które wymagają pilnej interwencji…
Opublikowany przez Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu Środa, 3 lutego 2021

Poprzedni artykuł9 lat więzienia dla ojca z Izdebek, który molestował swoje dzieci
Następny artykułNie żyje ksiądz Antoni Bieszczad z Ropczyc. Miał 84 lata