Strona główna HISTORIA Drewniana droga z XVII-wieku znaleziona przy pracach w Jarosławiu

Drewniana droga z XVII-wieku znaleziona przy pracach w Jarosławiu

0
Reklama

W trakcie robót budowlanych prowadzonych przy przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Jarosławiu, natrafiono na relikty drogi drewnianej pochodzącej prawdopodobnie z przełomu XVII/XVIII w.


Roboty budowlane prowadzone są w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa ulic: Grunwaldzkiej, pl. Mickiewicza, 3-go Maja, Sikorskiego, Lisińskiego i Piekarskiej w Jarosławiu”.
Ulica Grunwaldzka w Jarosławiu wraz z zabudową i elementami otoczenia została włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków Zarządzeniem nr 11/2019 z dnia 07.03.2019 r. wydanym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Relikty drogi odkryto w miejscu istnienia na przełomie XVII/XVIII w. jednego z głównych ciągów komunikacyjnych najbardziej rozbudowanego w Jarosławiu „Przedmieścia Krakowskiego” (Wola), a odkryta droga prowadziła od głównej bramy miejskiej – Bramy Krakowskiej w stronę Rzeszowa i Krakowa.
Pierwsze sygnały o wystąpieniu reliktów nawierzchni drewnianej w ciągu ul. Grodzkiej tut. urząd konserwatorski otrzymał 13.01.2021 r., zalecono wówczas prowadzenie dalszych prac inwestycyjnych pod nadzorem archeologicznym z uwagi na duże zniszczenia reliktów drogi i zły stan zachowania nawarstwień kulturowych wywołany wcześniejszymi robotami budowlanymi na odcinku ul. Grunwaldzkiej.

Roboty budowlane związane z realizacją ww. inwestycji zostały wstrzymane, a inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych na odcinku ul. Grunwaldzkiej od miejsca odkrycia reliktów drewnianej drogi do zjazdu z ul. Grunwaldzkiej do Galerii „Stara Ujeżdżalnia”. Badania pozwolą na określenie chronologii i sprawdzenie jak na tym odcinku zachowała się droga drewniana.
Niestety nie ma możliwości technicznych zachowania starej drogi in situ, dlatego rozważane są możliwości po przeprowadzeniu badań archeologicznych, rekonstrukcji jej fragmentu na terenie dzielnicy Staromiejskiej Jarosławia.
źr. WUOZ Przemyśl

Reklama