Główny Inspektorat Weterynaryjny ostrzega przed wysoce zajadliwą odmianą ptasiej grypy. Ptaki lecą ze wschodu.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ma to związek ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk ptasiej grypy na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu.Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce – napisano na stronie GIW.

Ptaki lecą nad Morze Śródziemne, po drodze stacjonując na terytorium Polski.

Zagrożeni są hodowcy drobiu. Jest również obowiązek zgłaszania inspekcji weterynaryjnej wzmożonych upadków ptaków dzikich z rodziny blaszkodziobych, krukowatych czy drapieżnych.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynaryjny