XXVII Podkarpacka, a zarazem XVI Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych odbyła się w minioną niedzielę na terenie Gminy Dębica.

Na wydarzenie przybyło 37 barwnych oddziałów straży na czele z gospodarzem TURKI – Latoszyn oraz  11 orkiestr dętych. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w parafiach:

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Latoszynie
Parafia pw. Św. Stanisława w Pustkowie-Osiedlu
Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy

Po mszy wszyscy uczestnicy udali się na teren obiektu sportowego MULKS w Pustyni, gdzie zaplanowano dalszy ciąg uroczystości. Uroczystości rozpoczęły się wciągnięciem flagi państwowej oraz odegraniem hymnu. Słowo wstępne wygłosił  Z-ca Wójta Gminy Dębica Marek Mikrut, który wręczył również w imieniu Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza podziękowania specjalne za pomoc i zaangażowanie w organizację tego niecodziennego wydarzenia. 

Po wręczeniu podziękowań  przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura. Następnie na ręce komendantów grup oraz dyrygentów orkiestr wręczono okolicznościowe pamiątki i dyplomy, po czym pomimo niesprzyjającej aury rozpoczęły się indywidualne prezentacje poszczególnych oddziałów z towarzyszeniem orkiestr dętych.

Podczas prezentacji o poszczególnych grupach opowiadał pan Czesław Drąg, który  od pierwszej edycji Parady Straży Wielkanocnych wiernie towarzyszy i udziela swego głosu jako konferansjer . Organizatorami wydarzenia była Gmina Dębica wraz z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.