Sierpień to czas, w którym bardzo często dochodzi do pożarów łąk, lasów i nieużytków spowodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Policjanci apelują o rozsądek i przypominają, że wypalanie traw jest prawnie zabronione i karalne. Jest to także jedna z najbardziej drastycznych form niszczenia naszego środowiska.

Wypalanie traw, wbrew powszechnej opinii nie daje żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie, przynosi straty w przyrodzie i zagraża ludziom oraz zwierzętom. Stanowi on jedną z przyczyn pożarów. Jeśli ogień wymknie się spod kontroli, płoną nie tylko łąki, lasy, ale również zabudowania. Osoby, które decydują się wypalać roślinność, narażają nie tylko swoje zdrowie i życie, ale także innych osób. Mimo, że policjanci co roku apelują o rozwagę, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń wynikających z wypalania traw. Pamiętajmy, że oprócz ognia, również chmury dymu mogą stanowić zagrożenie. Ograniczają one widoczność, co wpływa na bezpieczeństwo na drogach i może prowadzić do kolizji oraz wypadków. Wobec osób, których działanie sprowadzi takie zagrożenie, policjanci będą stosować sankcje karne.

Przypominamy, że za wypalanie traw grozi kara, wynikająca m. in. z następujących przepisów:

Kodeksu Wykroczeń – art. 82 § 1 pkt 7 „kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Ustawy o ochronie przyrody – art. 45 mówiący, że „zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin” oraz art. 59 mówiący, że „ kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu albo grzywny”.

Kodeksu karnego – art. 163 § 1 „ kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności”.