Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany granic Rzeszowa. Planowane jest połączenie z gminą Krasne.

Wczoraj (tj. 22.09) odbyły się pierwsze rozmowy konsultacyjne w sprawie przyłączenia do Rzeszowa gminy Krasne.Zorganizowane w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie było wynikiem ustaleń, jakie zapadły po wizycie wojewody i zainteresowanych samorządowców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Strony podtrzymały wolę porozumienia w tym zakresie, a więc wolę dążenia do połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego- Wojewoda Ewa Leniart.

Także w ciągu najbliższych trzech tygodni władze gminy Krasne zobowiązały się do określenia istotnych spraw dla lokalnej społeczności, które powinny zostać zabezpieczone przed rozstrzygnięciem kwestii połączenia samorządów.