Strona główna NAJLEPSZE ARTYKUŁY Czy monitoring jest dowodem w sprawie sądowej?

Czy monitoring jest dowodem w sprawie sądowej?

0
Reklama

W dobie technologii wszelkie materiały mogą stać się dowodami w sprawach sądowych. Nagrania z monitoringu mogą być ważnym dowodem w wielu sprawach. Decydując się na monitoring zakładamy, że pomoże on w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego domostwa, czy w miejscu pracy. Dlatego więc w przypadku kradzieży i włamań nagranie z kamer może pomóc w ustaleniu sprawcy i wykryciu zajścia.

Teoretycznie nagrywać nie powinniśmy, ponieważ każdego obowiązuje prawo do zachowania wizerunku. Prawo stanowi o tym, że każdy ma prawo do prywatności, a bez wyrażenia zgody, nie powinien taki ktoś być obserwowany.

Reklama

Są jednak wyjątki od reguły, ponieważ często w miejscach pracy kamery montowane są po to, by wykryły ewentualne popełnienie czynów zabronionych. Tak jak na prywatnej posesji, gdzie nie rejestrujemy obrazu i dźwięku po to, by zaszkodzić domownikom, a po to, by zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i uchronić przed intruzami.

Co można nagrywać?

Prawnicy są zgodni co do tego, że, nagrywać możemy więc takie sytuacje:

  • korupcja,
  • przemoc (psychiczna i fizyczna),
  • zdrada w związku,
  • mobbing w pracy,
  • wykroczenia drogowe,
  • oszustwa oraz wyłudzenia.

Warto wiedzieć, że posiadając dowód w sprawie jako zapis z monitoringu, nie można samodzielnie go wykorzystywać. Posiadając taki zapis należy dostarczyć go do sądu, do pełnomocnika lub prokuratora czy policji, w zależności od rodzaju sprawy i toku postępowania. Zapis z monitoringu może być dowodem na każdym etapie prowadzenia dochodzenia.

Dopuszczenie monitoringu

W art. 308 Kodeksu Prawno-Cywilnego, w sposób wyraźny dopuszczono przeprowadzenie w postępowaniu cywilnym, a zatem także przed sądem pracy, dowodów z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki.

W innych sprawach prawo także stanowi o możliwości ukazania dowodu z monitoringu. Często kojarzy się on ze sprawami o włamania i kradzieże na terenach prywatnych, ale też rozbojami i wypadkami na ulicach, drogach, etc.

Monitoring, aby spełniał swoje zadanie, musi być zainstalowany przez fachowców, a jego działanie sprawdzone przez specjalistów w tej dziedzinie.

Nagranie może zostać dopuszczone jako dowód w sprawie w określonych przypadkach – jeśli nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych oraz tych związanych z montażem kamer CCTV na własnej posesji. Nagrania najczęściej są wykorzystywane w sprawach o odszkodowanie za zniszczenia mienia, podczas kradzieży i włamań.

Zapis z kamer samodzielnego montażu nie może zostać dopuszczony w sprawie, a ponadto, właściciel feralnego monitoringu może mieć dodatkowe problemy.

Kto może żądać nagrania w sądzie?

Według najnowszych wytycznych, związanych z RODO i danymi osobowymi, decyzja o przekazaniu i dostępu do nagrań z kamer wizyjnych, powinna rozpocząć się od ustalenia kim jest osoba, która tego żąda. Może to być osoba, która znajduje się na nagraniu, bądź nie znajduje się, ale dostęp do wizji może pomóc w jej sprawie. Za przykład może posłużyć tu przypadek kolizji na parkingu, gdzie właściciel zniszczonego auta występuje do właściciela monitoringu o zapis, by ustalić kto był sprawcą. Osoba, która jest na nagraniu, ma prawo otrzymać kopię bez konieczności wykazywania interesu prawnego czy faktycznego.

W innych przypadkach o nagranie w procesie zwrócić może się policja, by ustalić zajście. Często pracownicy żądają nagrań z monitoringu w pracy, by wykazać, że zostali na przykład niesłusznie zwolnienie, bądź dowieść, że byli ofiarami przemocy i wykorzystywania. Najczęściej pracownik nie dysponuje takim dowodem. Dlatego chcąc dowieść prawdy, winien zawnioskować o wezwanie pracodawcy (przez sąd) o przedstawienie takiego dowodu. Ze względu na ograniczenia dowodowe wynikające ze zmian wprowadzonych do procedury cywilnej, wniosek dowodowy o oględziny zapisu monitoringu powinien zostać złożony już w pozwie lub odpowiedzi na pozew.

Dowody z różnych źródeł

Jako dowód w sprawie można wykorzystać materiał z monitoringu nie tylko kamer wizyjnych CCTV, czyli takich, które najczęściej spotykane są na prywatnych posesjach. Kamery samochodowe, coraz częściej spotykane wśród użytkowników aut, są doskonałym źródłem wiedzy dla policji i sądu w wielu przypadkach naruszeń drogowych i wypadkach. Zapis z małej kamerki umiejscowionej na przedniej szybie auta, często pomaga w ustaleniu przebiegu zdarzenia, sprawcy, dowiedzenia winy lub niewinności uczestników ruchu drogowego.

Warto wiedzieć, że trybunały w wielu krajach uznają, że kamery w miejscach pracy, szczególnie takie, umiejscowione w niewidocznym dla pracownika miejscu, są ingerencją w jego prywatność i uderzają w niego. Wielu pracowników występując do pracodawców o zapis z kamer dowiaduje się dopiero w tym czasie o istnieniu urządzeń w danym miejscu.

Sąd najczęściej dopuszcza materiały zdobyte w legalny sposób, choć zdarzają się przypadki, że i materiałem w sprawie może być dowód uzyskany w nielegalny sposób. Prawo w Polsce nie zawiera przepisów, które wprost zakazywałyby wykorzystania jako materiału dowodowego zdobytych w sposób sprzeczny z prawem nagrań. 

Co sąd może odrzucić?

Kodeks postępowania karnego mówi jasno, że oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności, został złożony po zakreślonym przez organ procesowy terminie, o którym strona składająca wniosek została zawiadomiona.

Sąd może odrzucić materiał z monitoringu jeśli nie został dostarczony na oryginalnym nośniku, jest uszkodzony, bądź zapis jest nieczytelny. Przykładem może być tu zapis z kamerki samochodowej, która zarejestrowała zdarzenie drogowe, ale oświetlenie było zbyt słabe i nie widać prawie nic z tego, co się stało.

W polskim procesie obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania. Oznacza to, iż nie istnieje określona przepisami hierarchia dowodów, ani żadne pisane prawa, według których sąd może dowód jakiś ominąć. Kwestia dowodu z nagrań jest przedmiotem rozważań wyłącznie w art. 308 § 1 k.p.c., które podaje, że sąd może dopuścić dowód z płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących dźwięki. Są więc i przypadki, gdzie sąd może odrzucić zasadność takich materiałów.

Ważna rada

Warto pamiętać, że jeśli dowodzimy swoich praw w ważnych kwestiach, tj. czyn zabroniony, czy przestępstwo to nie można oddalić wniosku dowodowego na podstawie § 1 pkt 5 lub 6, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach (KPK).

Decydując się więc na wniesienie nagrań z monitoringu jako dowodu w sprawie, musimy uzbroić się w cierpliwość i liczyć na sprawiedliwe potraktowanie, w zależności od rodzaju sprawy.

Reklama
Poprzedni artykułSąsiad nagrywa nas kamerą, co robić?
Następny artykułJak udekorować samochód na ślub?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!