Mając na celu zwiększenie możliwości i skuteczności udzielania pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Sędziszowskiej planuje zakup wyposażenia osobistego dla strażaków oraz Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED i defibrylatora szkoleniowego.

Projekt poza zakupem sprzętu obejmie spotkania z mieszkańcami okolicy, na których podjęte zostaną zagadnienia związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zakup wyposażenia umożliwi szybkie i skuteczne podejmowanie akcji, a AED w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców okolicy.

Więcej tutaj.