Strona główna WIADOMOŚCI Coraz mniej studentów na podkarpackich uczelniach

Coraz mniej studentów na podkarpackich uczelniach

0

Od kilku lat systematycznie zmniejsza się liczba studentów w województwie podkarpackim. Podobny trend występuje w całej Polsce. Spadki obserwuje się zarówno na uczelniach publicznych jak i niektórych prywatnych.


Urząd Statystyczny w Rzeszowie poinformował o liczbie osób studiujących w 2019 roku na Podkarpaciu. Łącznie z osobami studiującymi w filiach i jednostkach zamiejscowych. w minionym roku w naszym województwie kształciło się 46,0 tys. studentów, w tym 2,6 tys. cudzoziemców (stan na 31 grudnia). Kobiety stanowiły 56,2% wszystkich studentów. Na studiach stacjonarnych studiowało 32,6 tys. osób, a na studiach niestacjonarnych 13,4 tys. osób.Największą uczelnią w województwie podkarpackim był Uniwersytet Rzeszowski, w którym studiowało 16,2 tys. studentów. Na drugim miejscu znalazła się Politechnika Rzeszowska – 12,0 tys. studentów. Największą uczelnią prywatną była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, w której studiowało 5,4 tys. osób. WSIiZ mogła się także pochwalić najwyższą liczbą studiujących cudzoziemców – 1,5 tys.
W roku 2019 w województwie podkarpackim liczba studentów, w porównaniu z rokiem 2018, zmniejszyła się o 913 osób. Spadki zanotowano przede wszystkim na największych uczelniach jak Politechnika Rzeszowska (spadek o 855 studentów) i Uniwersytet Rzeszowski (spadek o 129 studentów). Natomiast niektóre uczelnie prywatne zanotowały wzrost liczby studentów – największy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (o 195 studentów).
Dla porównania w roku 2016/17 na Podkarpaciu w 14 uczelniach wyższych kształciło się 51,1 tys. studentów:

Mniej studentów na podkarpackich uczelniach


źr. Urząd Statystyczny w Rzeszowie