Strona główna POLSKA I ŚWIAT Co z ważnością legitymacji studenckich i służbowych?

Co z ważnością legitymacji studenckich i służbowych?

0
Reklama

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało informację dotyczącą ważności legitymacji studenckich, doktoranckich oraz służbowych nauczycieli akademickich. Zmiany zaszły wskutek epidemii koronawirusa i zawieszenia prac uczelni.


W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.
Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji
Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.
Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków
Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Poprzedni artykułJak zapobiec kradzieży roweru? Kilka wskazówek od policji
Następny artykułKlasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku