Nowe publiczne hotspoty?

Rada UE przyjęła rezolucję, w której zapowiada przeznaczenie środków na budowę 6 tys. hotspotów w miejscach publicznych na terenie państw Unii Europejskiej.

Program nazwany został WiFi4EU i ma na niego zostać przeznaczone 120 mln euro. O zakwalifikowaniu się do programu, decyduje kolejność zgłoszenia. Oczywiście instytucje, które się zgłoszą, będą musiały mieć swój wkład własny.
Program, następującymi słowy podsumowała estońska minister ds. przedsiębiorczości i technologii informacyjnej Urve Palo: “Program WiFi4EU ułatwi wielu obywatelom korzystanie z internetu wysokiej jakości. Gminy, biblioteki i inne instytucje publiczne uzyskają możliwość promowania swoich usług cyfrowych. Być może program ten napędzi też kolejne inwestycje”

Warto, żeby nasi samorządowcy zapoznali się ze szczegółami programu i jeżeli w praktyce okaże się on korzystny, jak najszybciej zgłaszali wytypowane miejsca z naszego regionu.

Rusza rządowy plan OSA

Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł.

(więcej…)