Głuchów: Symboliczne wbicie łopat pod obwodnicę Łańcuta

Na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów wbito dzisiaj symboliczną pierwszą łopatę. Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku drogi w miejscowości Głuchów, gdzie trwają prace przygotowawcze.

Optymalizuj-projektuj-buduj

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), której uzyskanie planowane jest na koniec października br. Po uzyskaniu decyzji Wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. Obecnie prowadzi roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą decyzję w możliwym do wykonania zakresie tak, aby po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mógł przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac.

 

Początek prac

Wykonawca wykonuje obecnie prace głównie na odcinku DK94 w miejscowości Głuchów, gdzie trwa:
– usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu,
– zdejmowanie warstwy humusu,
– rozbiórka nawierzchni,
– przygotowanie  terenu do realizacji objazdów,
– rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne,
– przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,
– inwentaryzacje budynków, dróg i terenów pod planowany gazociąg,

– przygotowanie terenów pod skład materiałów.

 

Zakres robót

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

 

Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – pięciu rond na przecięciu DK94 z: DW877, DW881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP1520R oraz  skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o długości 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:
– sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na długości 6 km,

– sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,

– urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

 

Bezpieczeństwo

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

 

Współpraca z samorządami

W ramach prac projektowych Wykonawca zaproponował nowe rozwiązania, do których zgłoszone zostały wnioski władz samorządowych. GDDKiA wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, w znaczącej części uwzględniła je w zamiennym projekcie budowlanym.

Przykłady wprowadzonych zmian na podstawie postulatów samorządów:

  1. Zaprojektowano wjazd i wyjazd z terenów: MOSiR, Szpitala Powiatowego, Centrum Kształcenia
    i Zespołu Szkół Technicznych do DK94 na prawoskręty z możliwością wykonania manewru lewoskrętu,
  2. Zaprojektowano nowe zatoki autobusowe lub zmieniono lokalizację istniejących,
  3. Zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych lub zmieniono ich lokalizację,
  4. Zaprojektowano bezpośredni włączenie do DK94 m.in. ul. Bema i ul. Orzeszkowej,
  5. Zaprojektowano bezpośrednie włączenie jezdni dodatkowej do ronda w Głuchowie ze względu na lokalizację Ośrodka Kultury i OSP.

 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
Klasa drogi                                                         GP
Długość drogi                                                     5,82 km
Obciążenie nawierzchni                                   115 kN/oś
Obciążenie obiektów                                        Nośność kl. „A” wg. PN 85/S – 10030 oraz „Stanag C 150”
Przekrój poprzeczny                                         1×2
Szerokość pasów ruchu                                    3,5 m
Kategoria obciążenia ruchem                          KR5
Chodniki                                                              szer. 2 m
Ciągi pieszo – rowerowe                                  szer. 3,5 – 4 m
Szerokość jezdni dróg dojazdowych              3,5 – 6 m
Środkowa część jezdni wyłączona z ruchu o nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej szer. 3,5 m

 

Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

źr. GDDKiA

Łańcut, Lublin: Poczwórne srebro dla zawodników MMA

Delegacja Sekcji Sztuk Walki wywalczyła 4 srebrne medale na lubelskich matach w zawodach MMA / BJJ (ALMMA 172), gdzie pojawili się zawodnicy z niemal całego kraju.

🥈 Sebastian Kaniewski kat. Open MMA
🥈 Jakub Szupernak kat. 84kg MMA
🥈 Rafał Styrnik kat. 66kg MMA
🥈 Szymon Średniawski kat. 77kg BJJ No-Gi
(kontuzja eliminuje z walki o złoto)
-Remigiusz Rejman kat. 70kg Junior MMA
(przegrana walka półfinałowa)

Był to debiut zawodników spod herbu Stali Łańcut na tego typu zawodach. 

Krzemienica: Otwarto jedno z trzech w Polsce miasteczek ruchu drogowego

Zespół Szkół w Krzemienicy, jako jedna z trzech placówek oświatowych w Polsce, uzyskała dofinansowanie na budowę miasteczka ruchu drogowego. To efekt dobrej współpracy różnych instytucji w ramach realizowanego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. W uroczystym otwarciu miasteczka rowerowego, obok władz wojewódzkich i samorządowych, wzięli także udział funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

W piątek na terenie Zespołu Szkół w Krzemienicy odbyło się uroczyste otwarcie miasteczka rowerowego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz województwa, samorządu lokalnego, pracownicy oraz uczniowie szkoły. Podkarpacką policję reprezentował Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie mł. insp. Jan Węgrzyn oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy międzyinstytucjonalnej i dofinansowaniu uzyskanemu w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie Czarna poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego w Krzemienicy” został złożony w ramach jednego z celów priorytetowych. Warto podkreślić fakt, że został pozytywnie oceniony na szczeblu ministerialnym i jako jeden z trzech w kraju uzyskał dofinansowanie.

Miasteczko ruchu drogowego niewątpliwie będzie miało wpływ na podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W praktyce, a także poprzez zabawę będą mogły uczyć się prawidłowych zachowań na drodze.

źr. KPP Łańcut

Łańcut: Zmiany w łańcuckiej Oranżerii i Ujeżdżalni

Muzeum-Zamek w Łańcucie realizuje dwa wielomilionowe projekty, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeden z nich obejmuje budynki Oranżerii i Ujeżdżalni, w których powstanie nowoczesne, multimedialne Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego.

Poziom zaawansowania prac w Oranżerii wynosi około 50%. Wykonano już m.in. prace związane z podbijaniem fundamentów, wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych, zrealizowano wszystkie roboty rozbiórkowe, wykonano szyb windowy, część klatek schodowych. Turyści mogą dostrzec efekty prac na elewacji, której przywrócono pierwotny kolor. Wykonano także roboty związane z przebudową stropu i sufitu poddasza. W czasie prac remontowo-konserwatorskich i wykopów w poziomie piwnic odkryto piec oraz kanały grzewcze. Będzie je można obejrzeć po zakończeniu robót – zostaną wyeksponowane. W ich otoczeniu znajdzie się szatnia. W ramach dotychczasowych robót dokonano także rozbiórki oraz wykonano nowy strop łączący budynek Oranżerii z Zamkiem. Zrealizowano także prace z zakresu wentylacji, układu chłodniczego na poddaszu, a także dotyczące robót elektrycznych.

W Ujeżdżalni wykonano m.in. większość prac rozbiórkowych, podbicia fundamentów pod ścianami poprzecznymi, płytę fundamentową hali głównej, a także przeprowadzono prace na dachu i ułożono instalacje termiczną stropu poddasza oraz podłogę z desek. Wykonano większą część robót związanych z renowacją drewnianego sufitu nad halą główną, oczyszczono też i przygotowywano do malowania okładzinę sufitową z desek. Planowane efekty projektu pn. „Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII” to oprócz ochrony, zachowania oraz konserwacji budynków Oranżerii i Ujeżdżalni, również utworzenie multimedialnego Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego. Znajdą się tu nowe przestrzenie ekspozycyjne i edukacyjne. W założeniu CET będzie bazować na nowinkach technologicznych, np.: prezentacjach holograficznych 2D i 3D, podłodze interaktywnej, prezentacjach interaktywnych do urządzeń dotykowych, czy sterowanych gestem. W Oranżerii zostanie zainstalowany Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych oraz Słownik Sztuki Ogrodowej, prezentujący trzy główne style ogrodowe: renesansowy, barokowy oraz angielski. Będzie można również odbyć wirtualny lot balonem Jana Potockiego, obrazujący domniemamy lot nad Łańcutem. Znajdzie się tu także instalacja scenograficzna kopii frontowej teatru łańcuckiego i teatrów Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych.

W Ujeżdżalni zostanie zgromadzona i zaprezentowana kolekcja ok. 70 zabytkowych pojazdów, umieszczonych na trzech poziomach ekspozycyjnych. W Centrum Edukacji Tradycji będą realizowane zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 r. Koszt to prawie 32 miliony zł, z czego ponad 22 miliony to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 22 088 235,43 zł, niespełna 700 tys. Zł pochodzi z budżetu Państwa, ponad 8 milionów to środki Województwa Podkarpackiego i ponad milion – to środki własne Muzeum.

Łańcut: 60+ Kultura, czyli weekend Seniora z kulturą

W dniach 27, 28, 29 września 2019 r. Muzeum-Zamek w Łańcucie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji 60+ Kultura, organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym.

W związku z tym w tych dniach turyści, którzy ukończyli 60 lat będą mogli zwiedzić I piętro łańcuckiego Zamku w promocyjnej cenie 1 zł/osobę*. Bilety można kupić w Kasach po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek.

* dodatkowa opłata za przewodnika w j. polskim dla grup zorganizowanych 11-25 osób: 80 zł, cena promocyjna nie dotyczy biletów na II piętro Zamku.

Łańcut: Kolejni pijani powodowali kolizje. Czeka ich kara

Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni, policjanci trzykrotnie interweniowali wobec kierowców, którzy na „podwójnym gazie” postanowili kierować pojazdami. Dwoje z nich zakończyło jazdę w przydrożnym rowie.

Pierwszy nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w niedzielę, po godz. 14, na drodze krajowej nr 94 w Rogóżnie. W czasie kontroli drogowej od kierującego pojazdem marki Volkswagen policjanci wyczuli alkohol. Badanie stanu trzeźwości u 40-letniego mieszkańca Jarosławia wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Obok niego w pojeździe siedziała trzeźwa pasażerka.

Natomiast po godz. 21, policjanci otrzymali zgłoszenie o pojeździe marki Deawoo, który w Husowie wjechał do przydrożnego rowu. Z przekazanych informacji wynikało, że kierująca nim kobieta może być nietrzeźwa. Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Badanie stanu trzeźwości u 49-letniej mieszkanki powiatu rzeszowskiego wykazało ponad promil alkoholu.

W rowie jazdę zakończył również inny nietrzeźwy kierujący. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 8, w Kraczkowej. Podczas wyprzedzania, kierujący peugeotem 42-letni mieszkaniec Rzeszowa stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. W tym przypadku również kierujący okazał się nietrzeźwy. Co więcej podczas nieprawidłowego wyprzedzania stworzył on również zagrożenie dla innego uczestnika ruchu, którego musiał gwałtownie hamować.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wysoka grzywna.

źr. KPP Łańcut

Łańcut: Wystawa prac B. J. Czedekowskiego na 75-lecie Muzeum

Od 12 września w d. Kasynie Urzędniczym będzie można obejrzeć wystawę prac Bolesława Jana Czedekowskiego. Będzie to jedno z wydarzeń, towarzyszących jubileuszowi 75-leciu istnienia Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Na wystawie „Bolesław Jan Czedekowski. Malarz wytwornego portretu” odbiorcy zobaczą ponad 30 prac artysty. Część obrazów to dary Herthy Czedekowskiej – wdowy po malarzu, która w 2001 r. przekazała dzieła łańcuckiemu Muzeum. Część wypożyczono z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Narodowego w Warszawie, Urzędu Miasta Krakowa, a także od osoby prywatnej. W d. Kasynie Urzędniczym będzie można zobaczyć również pamiątki, wykorzystywane przez Czedekowskiego w jego pracy artystycznej.
Wernisaż zaplanowano na czwartek 12 września. Początek o godz. 14.00.

Bolesław Jan Czedekowski (1885-1969) – malarz, portrecista, nawiązywał do włoskiego renesansu, XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego oraz XVIII-wiecznej sztuki francuskiej, odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski,

Łańcut: Tragiczny wypadek na autostradzie A4

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj wieczorem na łańcuckim odcinku autostrady A4. Kierujący volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. W wyniku zdarzenia zginął 34-letni pasażer.

Do zdarzenia doszło około godz. 19:30, w Woli Dalszej, na pasie w kierunku Rzeszowa. Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. W wyniku zdarzenia zginął 34-letni pasażer.

Na miejscu wypadku policjanci wykonali oględziny i sporządzili dokumentację niezbędną do wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Kierujący volkswagenem był trzeźwy.

Nie był to jedyny wypadek, do którego doszło wczoraj na łańcuckim odcinku autostrady. Po godz. 21 na jezdni w kierunku Przeworska doszło do kolejnego zdarzenia. Kierująca oplem 23-latka, najprawdopodobniej zapatrzyła się na wypadek, który był po drugiej stronie autostrady i najechała na tył dostawczego renaulta. W wyniku zderzenia do szpitala trafiła kierująca oplem oraz pasażer samochodu dostawczego.

Przez kilka godzin łańcucki odcinek autostrady był nieprzejezdny.

źr. KPP Łańcut

Kosina: Znaleziono szczątki żołnierza Wermachtu, który pomagał Polakom

26 sierpnia 2019 r. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie prowadziło prace ekshumacyjne w Kosinie. W ich wyniku prawdopodobnie odnaleziono szczątki Michała Szydłowskiego, pochodzącego ze Śląska żołnierza Wehrmachtu, który zginął w 1944 r.

Prace poszukiwawcze poprzedzone były szeroką kwerendą archiwalną. Ponadto informacje na temat Michała Szydłowskiego pochodzą z relacji naocznych świadków. Według nich w lipcu 1944 r. żołnierz Wehrmachtu Michał Szydłowski stacjonował ze swoją jednostką w Kosinie. Stanął on w obronie ok. 13 Polaków, którzy mieli zostać rozstrzelani. Prawdopodobnie przez związany z tym spór z innym żołnierzem (dowódcą?) został zastrzelony.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie planuje zorganizować godny pochówek Michała Szydłowskiego na miejscowym cmentarzu w Kosinie. Jest on postacią symboliczną dla naszego regionu, podobnie jak Otto Schimek – żołnierz niemiecki, rozstrzelany za odmowę wykonania wyroku śmierci na polskich cywilach.

źr. IPN

Łańcut: Ukradli z garażu maszynę budowlaną. Staną przed sądem

Zarzuty kradzieży z włamaniem usłyszało dwóch mieszkańców Łańcuta. Mężczyźni włamali się do metalowego garażu, skąd ukradli maszynę budowlaną. Swój łup próbowali następnie sprzedać na skupie złomu.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w nocy, na terenie jednej z łańcuckich firm. Sprawcy wyłamując drzwi dostali się do garażu, skąd zabrali starą maszynę budowlaną. Ze względu na jej ciężar nie byli wstanie wynieść jej poza teren firmy. Po łup wrócili z samego rana z pożyczonym wózkiem, na który następnie załadowali skradzione urządzenie i ruszyli w kierunku skupu złomu.

Pchających metalowy wózek sprawców zauważył jeden z pracowników okradzionej firmy, który w tym czasie jechał do pracy. Mężczyzna rozpoznał przewożoną maszynę i o całym fakcie powiadomił policję. Funkcjonariusze zatrzymali włamywaczy. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Łańcuta, w wieku 40 i 36 lat. Obaj przyznali się do winy. Teraz za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

źr. KPP Łańcut