Strona główna WIADOMOŚCI Brak komputera uniemożliwia dzieciom z niezamożnych rodzin zdalną naukę

Brak komputera uniemożliwia dzieciom z niezamożnych rodzin zdalną naukę

0
Reklama
Fundacja Świętego Mikołaja od początku wybuchu pandemii monitoruje sytuacje z dostępem do edukacji dzieci z niezamożnych rodzin, pomagając tym, które z powodu braku sprzętu w domu, nie mogą uczyć się zdalnie. Ze wsparciem darczyńców, fundacja przekazała już niemal 200 laptopów potrzebującym ich uczniom i przygotowuje się do przesłania kolejnych 200. Potrzeby są jednak dużo większe, jak sygnalizują współpracujące z fundacją szkoły. Dlatego fundacja zachęca do włączenia się w akcję, aby pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom uczyć się zdalnie. 


Brak komputera i łącza internetowego wciąż uniemożliwia naukę zdalną wielu dzieciom z niezamożnych rodzin. W związku z tym Fundacja Świętego Mikołaja, która już od ponad 10 lat prowadzi ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja, wspierając zdolne dzieci z niezamożnych rodzin, uruchomiła akcję, której celem jest zakup laptopów do nauki dla dzieci w najtrudniejszej sytuacji.
Jak wynika z danych GUS z pierwszego kwartału 2020, aż 1,3 mln dzieci musiało dzielić sprzęt z domownikami, natomiast 330 tys. w ogóle nie miało dostępu do niezbędnego urządzenia. Szkoły współpracujące z Fundacją w ramach programu stypendialnego jesienią 2020 roku złożyły do Fundacji prośbę o wsparcie 1000 uczniów sprzętem komputerowym.
Jak bardzo potrzebna jest pomoc w tym zakresie potwierdził także kolejny monitoring potrzeb komputerowych uczniów, zrealizowany przez Fundację Świętego Mikołaja w styczniu b.r. w szkołach z różnych części Polski, z którymi Fundacja na stałe współpracuje prowadząc program stypendialny. Wynika z niego, że główną przyczyną nieobecności uczniów na lekcjach online aż w 86% jest wciąż brak dostępu do sprzętu komputerowego. Na kolejnych pozycjach wskazano brak dostępu do Internetu w domu i trudną sytuację w rodzinie. Dopiero na 5 tej pozycji znalazły się odpowiedzi dotyczące lekceważenie obowiązków przez uczniów i brak nadzoru ze strony rodziców.Niepokojące są także wyniki prezentujące sytuację najuboższych uczniów. Aż 86% szkół objętych monitoringiem fundacji odpowiedziało, że w ich szkole są uczniowie, którzy łączą się na lekcje za pomocą telefonu komórkowego. Tyle samo – 86% przedstawicieli szkół przyznało również, że w ich placówce są uczniowie, którzy muszą współdzielić komputer w ciągu dnia z innymi domownikami, więc nie mogą brać udziału we wszystkich lekcjach i odrabiać wszystkich prac domowych.
Proszę sobie wyobrazić maturzystkę z klasy o profilu humanistycznym, która pisze eseje na starym telefonie komórkowym, albo ucznia klasy o profilu informatycznym, który nie ma dostępu do komputera. Takim uczniom trzeba pilnie pomóc. – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.
Dzięki funduszom unijnym lub rządowym samorządy mogły zakupić laptopy bądź tablety, które wystarczyły jedynie dla 1/3 uczniów, którzy w ogóle nie mają dostępu do sprzętu. Przez czynnik zewnętrzny, niezależny od uczniów, jakim jest brak komputera lub innego narzędzia do nauki zdalnej, dzieci zderzają się z ogromnym stresem i niemożliwością efektywnej nauki.
Skala potrzeb jest duża, dlatego od początku pandemii cały zespół Fundacji Świętego Mikołaja prowadzi intensywne działania na rzecz pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem edukacyjnym. Prowadzimy zbiórkę funduszy na sprzęt do nauki dla dzieci w trudnej sytuacji oraz nieustannie poszukujemy partnerów biznesowych, którzy chcieliby się włączyć z nami do tej akcji. Prowadzimy także cykliczny, ogólnopolski program stypendialny, w ramach którego każdego roku kilkaset zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin otrzymuje wsparcie. Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących rodzin, którym zależy, żeby dzieci mogły uczyć się i miały lepszą przyszłość.– komentuje Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.Dzieci, które otrzymały już laptopy dzięki wsparciu fundacji doceniają okazaną im pomoc, przesyłając wzruszające  podziękowania:
Dziękuję serdecznie za laptop, który umożliwi mi naukę zdalną. Bardzo się cieszę z takiego prezentu i raz jeszcze dziękuję! Będę mógł się uczyć bez problemów. – Adam
Chciałabym bardzo podziękować za komputer. Bardzo ułatwi mi naukę i obecność na lekcjach online. Ten prezent jest dla mnie jak gwiazdka z nieba. – Marysia
Najpiękniejszym podziękowaniem za naszą pracę są listy i maile od dzieci z całej Polski, którym dzięki wsparciu darczyńców mogliśmy przekazać laptopy do nauki. Mamy nadzieję, że z pomocą ludzi dobrej woli i partnerów biznesowych, kolejne dzieci będą miały szansę, aby uczyć się zdalnie w czasie pandemii. – podsumowuje Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Reklama