W Rzeszowie postawione zostały bilbordy Milczącej Większości. Inicjatywa ta powstała w Białymstoku jako odpowiedź do protestów środowiska LGBT.

Inicjatorem akcji billboardowej w Rzeszowie były środowisko pro life i MW.  Pojawiły się hasła takie jak:

“I ja ciebie nie potępiam – idź, a od tej chwili już nie grzesz!”

“Dobro przeciw nienawiści”

“Obojętność to przyzwolenie na zło”

“Zło dobrem zwyciężaj”

“Dewiacje nie przejdą”

“Miłość nie dopuszcza się bezwstydu”

“Rzeszów przeciw dewiacjom”

Zlokalizowane są na ul. Maczka (kierunek Centrum), Krakowska (kierunek Kraków), Lubelska (stacja Shell), ks. Jałowego, Wyzwolenia, Kilara (most zamkowy), Obrońców Poczty Gdańskiej.Jeden z banerów został już zniszczony przez wandali.

Mamy dość tęczowej indoktrynacji, braku szacunku wobec naszych świętości oraz agresji wymierzonej w stosunku do osób o poglądach innych niż tęczowe – przedstawia się Milcząca Większość.