Strona główna RZESZÓW Bilans 15 lat Polski w UE. Opinia Eweliny Nycz

Bilans 15 lat Polski w UE. Opinia Eweliny Nycz

0
Reklama

Ponad 163 miliardy euro – tyle pieniędzy przez 15 lat Polska dostała z budżetu Unii Europejskiej (UE). W tym samym czasie do tego samego budżetu wpłaciliśmy jako kraj 53 mld euro. Tak więc saldo rozliczeń pomiędzy Polską a UE jest zdecydowanie na plusie.
Dane te czyli zestawienie transferów pieniędzy między budżetami Polski i UE (od maja 2004 r. do końca marca br.) opublikowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów. Wynika z niego, że od początku członkostwa w UE polski budżet zasilony został kwotą na poziomie 163 mld euro. Najwięcej otrzymaliśmy na politykę spójności (103 mld euro), która ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju wszystkich regionów UE. Na drugim miejscu jest Wspólna Polityka Rolna – tutaj przez 15 lat do Polski trafiło ponad 55 mld euro.
Z zestawienia można się również dowiedzieć, że od początku członkostwa wpłaciliśmy do unijnej kasy 53 mld euro. Czyli jesteśmy na solidnym plusie – saldo rozliczeń pomiędzy Polską a UE na naszą korzyść wynosi ok. 110 mld euro.
– I chyba dlatego nastawienie naszego społeczeństwa do Unii Europejskiej jest tak pozytywne – podsumowuje Ewelina Nycz, dyrektor ds. rozwoju i promocji produktu w Stowarzyszeniu „Pro Carpathia”. – Z badania Eurobarometru wynika jednoznacznie, że ponad 53% polskich obywateli dobrze ocenia członkostwo, przy średniej unijnej 42,8%. Lepiej od nas wypadają tak bogate społeczeństwa krajów Luksemburg, Irlandia i Szwecja – dodaje Ewelina Nycz.
Na co poszły te pieniądze w Podkarpackiem? Na infrastrukturę drogową, modernizację kolei, dotacje dla przedsiębiorców, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie dla sektora rolno-spożywczego. – To ostatnie obserwuję szczególnie intensywnie wspomagając podkarpackich przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Dzięki pozyskanym środkom w przyśpieszonym tempie rozwinęli swoje firmy unowocześniając park maszynowy, czy uzyskując odpowiednie certyfikaty na swoje wyroby – podkreśla dyrektor Ewelina Nycz. – I wiedzą, że było warto, chociaż nie można powiedzieć, że jest przy tym lekko w dystrybucji podkarpackich wyrobów opartych o jakość i tradycję.
Ewelina Nycz, działaczka społeczna i gospodarcza, ekspertka w dziedzinie projektów unijnych i przetwórstwie spożywczym, pracownik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, wykładowca Politechniki Rzeszowskiej
 
 

Reklama