Strona główna BIESZCZADY Bieszczady: Inwestycje i rozwój. Kolejne pieniądze przekazane

Bieszczady: Inwestycje i rozwój. Kolejne pieniądze przekazane

0
Reklama

Już w 2019 r. rozpocznie się kompleksowa poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej oraz bezpieczeństwa bieszczadzkich dróg wojewódzkich. Ponad 5 mln zł trafi na zaprojektowanie sieci lokalnych dróg rowerowych z łącznikami do szlaku Green Velo i Greenway Karpaty Wschodnie. Dzięki 240 tys. zł z budżetu państwa powstanie dokumentacja mostu na Sanie w Krzemiennej w powiecie brzozowskim. Te trzy dobre informacje przedstawił w Arłamowie minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dzięki Funduszowi Spójności, przeznacza 5 mln zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo i Greenway Karpaty Wschodnie. Dofinansowanie z programu Pomocy Technicznej w wysokości 90 proc. zdecydowało o możliwości podjęcia się tego zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i stanowi inwestycję w przyszły rozwój tras rowerowych w Bieszczadach.
Budżet państwa sfinansuje 80 proc. z prawie 13 mln zł potrzebnych na obejmującą 15 inwestycji kompleksową poprawę bezpieczeństwa i wyeksponowanie walorów krajobrazowych bieszczadzkich dróg wojewódzkich. To na przykład przebudowy fragmentów dróg, skrzyżowań, parkingów i tworzenie punktów widokowych. Środki trafią na projekt i inwestycje związane ze stworzeniem dla osób podróżujących w Bieszczady samochodem możliwości wytchnienia, przesiadki na rower lub wyruszenia na pieszą wędrówkę.
– Zawsze uważaliśmy w MIiR, że Program dla Bieszczad, chociaż ograniczony terytorialnie, będzie miał wpływ na okoliczne gminy i powiaty. Nie tylko Bieszczady są piękne. Także Pogórze Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, cała Dolina Sanu to wspaniałe przyrodniczo miejsca, choć nie tak popularne jak wysokie Bieszczady. Chcielibyśmy zachęcić turystów także do odwiedzania tych bardziej na północ położonych terenów. Z drugiej strony tu także trzeba poprawić infrastrukturę, żeby ułatwić mieszkańcom komunikację i dojazdy – mówił podczas podpisania umów o dofinansowanie minister Jerzy Kwieciński.
– Dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo i Greenway Karpaty Wschodnie w najbliższych latach pozwoli na uatrakcyjnienie najważniejszej atrakcji turystycznej Bieszczad, jaką jest unikalna w Polsce i Europie przyroda – stwierdził Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego o umowie na dofinansowanie sieci szlaków rowerowych.
– Środki z budżetu państwa przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dróg wojewódzkich, a co za tym idzie – będą służyć mieszkańcom regionu i turystom z całej Polski i świata. Nie bez znaczenia będzie też wpływ przedsięwzięcia na ochronę środowiska i wyeksponowanie walorów krajobrazowych Podkarpacia – podkreśliła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki po podpisaniu umowy na dofinansowanie utworzenia punktów widokowych i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich w Bieszczadach.
Minister Jerzy Kwieciński przekazał także władzom powiatu brzozowskiego pozytywną opinię o dofinansowaniu w ramach programu „Mosty dla Regionów” przygotowania dokumentacji budowy mostu w Krzemiennej na Sanie.
Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd mówił, że za 300 tys. zł zostanie przygotowana dokumentacja budowy mostu w Krzemiennej. Z czego 240 tys. zł udało się pozyskać z budżetu państwa. Most, którego budowa szacowana jest na 35 mln zł, poprawi jakość połączeń powiatów brzozowskiego, sanockiego i przemyskiego, jak również otworzy nowe możliwości komunikacyjne w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. W miejscu przeprawy jest połączenie promowe (ograniczenie do 2 samochodów do 7 ton), które przy niesprzyjających warunkach pogodowych (zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie wód) jest nieregularne. Najbliższe mosty w okolicy znajdują się w odległości 15 km i 10 km od planowanego mostu – most w Dynowie oraz most w Dobrej z ograniczeniem tonażowym 8 ton.
źr. PUW

Reklama