Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazał do wiadomości publicznej dane o liczbie osób bezrobotnych w województwie. Liczba bezrobotnych rośnie.

W maju stopa bezrobocia na Podkarpaciu wyniosła 8,9%. Od początku roku podkarpaccy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia 2537 pracowników. Wypowiedzenia wręczono 974 osobom.

Najwięcej osób pracę straciło w powiatach: mieleckim (850), dębickim (360), sanockim (320), mieście Rzeszowie (309) i Krośnie (233) i w powiecie ropczycko-sędziszowskim (186).Zdaniem Tomasza Czopa, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wzrost stopy bezrobocia w regionie spowodowany jest sytuacją epidemiczną. “Sytuacja w gospodarce pozostaje nadal trudna. Pojawiają się jednak pozytywne sygnały. W okresie pandemii firmy potrafiły elastycznie wykorzystać posiadane zasoby kadrowe i możliwości produkcyjne, przez pozyskanie nowych odbiorców swoich produktów. Są to z reguły zaawansowane systemy sterowania lub elementy wykończeniowe stosowane w budownictwie. W efekcie przedsiębiorstwa wycofały zaplanowane redukcje o 514 miejsc pracy tj. 20,3 proc. ogółu zgłoszeń” – zaznaczył dyrektor w rozmowie z PAP.

Na koniec czerwca br. w UP zarejestrowanych było ponad 86,2 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do maja liczba bezrobotnych wzrosła o 584 osoby (wzrost o 0,1 proc.), a prognozowana stopa bezrobocia na koniec czerwca br. może wynieść 9 proc.

źr. PAP