Strona główna BIZNES Bezpłatna porada prawna w Rzeszowie – zobacz gdzie szukać darmowej porady

Bezpłatna porada prawna w Rzeszowie – zobacz gdzie szukać darmowej porady

0
bezpłatna pomoc prawna w Rzeszowie
Reklama

Żyjemy w demokratycznym państwie prawnym, stąd kwestie dotyczące niemalże wszystkich aspektów naszego życia, uregulowane są poszczególnymi normami i przepisami legislacyjnymi. Oczywistym jest, że nieznajomość prawa szkodzi, jednak nie sposób, by przeciętna osoba znała wszystkie przepisy. Stąd też nieocenioną pomoc stanowią wszelkie kancelarie i inne jednostki świadczące usługi prawnicze. Warto wiedzieć, że z takiej pomocy można skorzystać również całkowicie bezpłatnie. Poznajmy miejsca w Rzeszowie, gdzie i na jakich warunkach udzielane są darmowe porady prawne.

Bezpłatna pomoc prawna zagwarantowana ustawą

Darmowa pomoc prawna, a także tzw. poradnictwo obywatelskie udzielane są w wybranych punktach na terenie całej Polski od 2015 roku, będąc efektem wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Działania te finansowane są ze środków pochodzących z budżetu państwa, zaś poszczególne samorządy corocznie w drodze konkursu  wyłaniają jednostki, które te usługi będą świadczyć- w dużej mierze są to organizacje pozarządowe. Dodatkowo początkiem 2019 roku pomoc ta udzielana jest według nowych przepisów, w których znacznie poszerzono krąg osób uprawnionych do skorzystania z tego typu pomocy. Ponadto oprócz pomocy w formie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, wprowadzono nowość w postaci nieodpłatnej mediacji. Pomoc ta przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna może dotyczyć wszelkich kwestii prawnych, przy czym dzięki niej możemy uzyskać informacje na temat obowiązującego stanu prawnego, przysługujących uprawnieniach bądź leżących po naszej stronie obowiązkach. Ponadto prawnik powinien udzielić wszelkich wyjaśnień w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym czy sądowym a także może sporządzić projekt pisma (z wyłączeniem pism procesowych toczących się postępowań określonych ustawą). Pomoc taka obejmuje także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, ustanowienie adwokata a także przekazanie informacji dotyczących kosztów danego postępowania, w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową.

Reklama

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie gwarantuje wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu określonego problemu, ale także wspólne ustalenie planu działania czy pomoc w jego urzeczywistnianiu. Dotyczy w szczególności porad dla osób zadłużonych, porad w zakresie spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatna mediacja to przedstawianie możliwości polubownego rozwiązania sporów, zwłaszcza mediacji i korzyści z niej wynikających. Ponadto przygotowanie projektu umowy lub wniosku o przeprowadzenie mediacji bądź postępowania mediacyjnego.

Darmowa pomoc udzielana przez kancelarie

Wspomnieliśmy już, że bezpłatna pomoc prawna udzielana jest przez określone punkty darmowych porad prawnych. Jednak z wiadomych przyczyn, skorzystanie z pomocy w takich miejscach może być utrudnione- chociażby ze względu na zbyt duże zapotrzebowanie obywateli i ograniczone możliwości tychże jednostek. Dlatego niektóre kancelarie oraz inne jednostki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, oferując podobną formę bezpłatnego wsparcia. Należy jednak pamiętać, by przed skorzystaniem z takiej możliwości zapoznać się z zakresem świadczonych nieodpłatnie usług a także skontaktować i umówić na spotkanie. Bezpłatne porady prawne kierowane są tu przede wszystkim do osób, które potrzebują ukierunkowania w sprawie możliwości poszczególnych trybów postępowania w danej sprawie a także orientacyjnych ich kosztów i szans powodzenia.

Nieodpłatna pomoc prawna w Rzeszowie

Poniżej przedstawiamy punkty na terenie miasta Rzeszów, w których można skorzystać z darmowej pomocy prawnej – zarówno tych finansowanych przez państwo, jak i będących dobrą wolą prywatnych prawników i ich kancelarii.

Kancelaria Prawna Tokarczyk i Partnerzy

Kancelaria świadcząca bezpłatne porady prawne w każdą środę i czwartek, w godz. 10:00-15:00. Pomoc udzielana jest w formie krótkich, 15-minutowych porad prawnych, w tematach pochodzących ze wszystkich zakresów prawa. Skorzystać z niej mogą zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
Kontakt:  https://www.tokarczykipartnerzy.pl/
 +48 17 854 91 00
biuro@tokarczykipartnerzy.pl

„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Jest to organizacja pozarządowa, świadcząca nieodpłatną pomoc prawną od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 na warunkach określonych ww. ustawą.
Kontakt: 730-312-959
fundacjapasieka@gmail.com
Rzeszowski Dom Kultury, ul. Widokowa 1

Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”

Organizacja pozarządowa, świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 16:00-20:00 oraz w soboty w godz. 12:00-16:00 na warunkach określonych ustawą.
Kontakt: 733 660 566
Rzeszowska Rada Seniorów, ul. Rynek 7

Wyznaczeni adwokaci w Rzeszowie

W Rzeszowskim Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej 6, od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-13:00 oraz w piątki w godz. 8:00-12:00 nieodpłatną pomoc prawną świadczą wyznaczeni adwokaci, na warunkach określonych ustawą.

Wyznaczeni radcy prawni w Rzeszowie

W Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Pułaskiego 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 nieodpłatną pomoc prawną świadczą wyznaczeni radcy prawni, na warunkach określonych ustawą.

Reklama