Strona główna WIADOMOŚCI Będą pieniądze dla przygranicznych gmin

Będą pieniądze dla przygranicznych gmin

0
Reklama

Z udziałem wiceministra Jacka Protasa rozpoczął się w Rzeszowie cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Wszystkie działania wpisywać się będą w aktualne trendy rozwojowe z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Będziemy wspierać działania samorządów z północno-wschodniej Polski, które najbardziej ucierpiały na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej – zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas.

Konflikt rosyjsko-ukraiński przyczynił się  do pogorszenia sytuacji społeczno-gospodarczej terenów przygranicznych, w tym utraty ich atrakcyjności turystycznej, spadku handlu czy utrudnień w komunikacji transgranicznej. Znaczący napływ uchodźców z Ukrainy do Polski spowodował obniżenie jakości i dostępności usług publicznych, zwłaszcza zdrowia oraz edukacji i usług społecznych. Sytuacja ta wpływa na funkcjonowanie lokalnych gospodarek oraz rynków pracy.

Reklama

W programie wyznaczono cztery podstawowe działania do objęcia wsparciem. Są to:

  • poprawa transportowej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa drogowego;
  • rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego;
  • stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki;
  • poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

– Działania te prowadzone będą w ścisłej współpracy władz lokalnych, samorządów województw oraz administracji rządowej. Są one tak zaplanowane, aby tworzyć efekt synergii opierającej się na naturalnym potencjale obszaru objętego programem – dodał sekretarz stanu Jacek Protas.

Program obejmie swoim zasięgiem 22 powiaty z czterech województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko­-mazurskiego.

– W naszym regionie będą to powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki i miasto Przemyśl. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 2 mln złotych. Jeden samorząd może otrzymać dotacje na realizację maksymalnie dwóch zadań inwestycyjnych – mówi Teresa Kubas-Hul, Wojewoda Podkarpacki.

W pozostałych województwach objętych programem o dotacje będą mogły starać się powiaty:

  • lubelskim: bialski, włodawski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, miasto Biała Podlaska, miasto Chełm;
  • podlaskim – powiaty: augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki;
  • warmińsko-mazurskim: powiaty – braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski, gołdapski.

Łącznie to 170 gmin oraz trzy miasta na prawach powiatu – Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm.

Źródłem finansowania realizacji programu będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 500 mln złotych z czego każde z województw otrzyma po 125 mln złotych.

W sumie na lata 2024-2030 na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju JST wschodnich obszarów przygranicznych przypadnie co najmniej 625 mln złotych włącznie z wkładem własnym JST.

Rzeszów jest pierwszym miastem, w którym odbyły się konsultacje założeń programu. Na spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa i wojewodą było kilkudziesięciu samorządowców. Kolejne spotkania odbędą się w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie. Program zostanie uruchomiony po ich zakończeniu.

fot. Jerzy Żygadło, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!